Z kilku jaworznickich pomników zostały zdjęte tablice, które nawiązywały do okresu komunistycznego. Nie jest to dzieło żadnych wandali ani grasujących po lasach strasznych nazistów, tylko konsekwencja wprowadzenia w życie zapisów ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r., tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Właściwie jej nowelizacji, obowiązującej od 7 stycznia tego roku.

Tablice w nowej wersji wrócą na pomniki, a te stare trafią do Muzeum Miasta Jaworzna. Zgodnie z ustawą już we wrześniu 2017 roku zmianie uległy nazwy 25 jaworznickich ulic, które nawiązywały do okresu komunizmu. W naszym mieście ten proces przebiegł sprawnie, jednak w wielu miejscach w Polsce samorządy nie wykonały rzetelnie narzuconego na nie obowiązku.

Nowelizacja miała procedurę przyspieszyć, dając możliwość narzucenia zmian ulic przez wojewodę. W naszym przypadku nie było w tej kwestii problemu, jednak nowe zapisy skróciły też czas, jaki mają na usunięcie pomników upamiętniających komunizm czy inny ustrój totalitarny właściciele terenu, na którym się one znajdują. Zgodnie z wcześniejszymi przepisami był to 21 października 2018 tego roku, a po zmianach czas ten skrócił się do 31 marca. Zniknąć miały obiekty, które przypominały o osobach, organizacjach, wydarzeniach lub datach, symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny.

W Jaworznie zdjęto tablice i napisy z pięciu pomników. Nie było to, rzecz jasna, żadne widzimisię Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, który za usunięcie tablic był odpowiedzialny, tylko działanie oparte na opiniach Instytutu Pamięci Narodowej. Napisy na pomnikach wrócą w zmienionej formie, po ponownej konsultacji z IPN i zatwierdzeniu przez jaworznicką Radę Miejską.

Działanie jest ze wszech miar słuszne, choć są środowiska, którym się ono nie podoba. Dziwne to, ale nie znajduję najmniejszego powodu, żeby się tym marudzeniem przejmować. Przede wszystkim ze względu na wartość merytoryczną wypowiedzi marudzących. Czasem naprawdę wystarczy zasięgnąć choćby odrobiny informacji w internetach, zanim błyśnie się na forum.

Tekst: Dawid Litka