W piątek, 23 września, odbyły się uroczystość nadania sztandaru jaworznickiemu garnizonowi policji i odsłonięcie tablicy upamiętniającej bohaterów z 7. Kompanii Rezerwy Policji Państwowej.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. zastępca komendanta głównego policji, komendant wojewódzki, przedstawiciele wojewody i władz miejskich. W uroczystości uczestniczyły też poczty sztandarowe komend miejskich i powiatowych z całego województwa śląskiego. Nadanie sztandaru jaworznickiemu garnizonowi odbyło się z inicjatywy komendanta jednostki, mł. insp. dr. Piotra Uwijały. Na czele Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru stanął Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

– Uroczystość wręczenia sztandaru komendzie miejskiej policji w Jaworznie jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii jaworznickiego garnizonu – zaznaczył mł. insp. dr Piotr Uwijała. – Sztandar jest symbolem najważniejszych wartości dla policjanta polskiego, symbolem wierności, honoru i męstwa. Słowa „Bóg, honor, ojczyzna”, wyszyte na sztandarze, stanowią filary szlachetności i polskiego patriotyzmu – dodał.

Wagę nadania sztandaru komendzie miejskiej podkreślił również nadinsp. Roman Kuster, zastępca komendanta głównego policji.

– To wielkie wydarzenie, forma uznania policji przez społeczeństwo, podziękowania za codzienną ciężką służbę – podkreślił.

Akt nadania został podpisany przez Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Samo nadanie zostało poprzedzone tradycyjnym wbijaniem gwoździ w drzewiec. W sumie wbito 16 gwoździ honorowych i 1 pamiątkowy z okazji 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej.

Następnie Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, wręczył sztandar nadinsp. Romanowi Kusterowi. Zastępca komendanta głównego przekazał nowy symbol jaworznickich policjantów szefowi miejskiego garnizonu.

– Propozycję pana komendanta i jego współpracowników, by powołać społeczny komitet, który ufunduje sztandar, przyjąłem z ogromnym zainteresowaniem i radością. Jaworznicka jednostka może poszczycić się bardzo dobrymi wynikami pracy, współuczestniczy w tym, by nasze miasto było bezpieczne – zaznaczył prezydent Jaworzna, który stanął na czele Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru KMP w Jaworznie.

W skład komitetu weszli też Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego, Łukasz Kolarczyk, zastępca prezydenta Jaworzna, Zbigniew Piątek, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Monika Bryl, wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Tadeusz Kaczmarek, przewodniczący Rady Miejskiej, Józef Natonek, prezes Wodociągów Jaworzno, Tomasz Jewuła, dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Dawid Domagalski, przedstawiciel Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, Jacek Nowak, prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego, Janusz Łach, prezes Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Paweł Żaba, komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie, Sebastian Kuś, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, Zbigniew Nosal, prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jaworznie, Maciej Bochenek, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, insp. Krzysztof Gałuszka, były komendant KMP Jaworzno, Daniel Sierakowski, prezes Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej, Mateusz Łętowski, prezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej oraz Paweł Bednarek, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.
Po uroczystości nadania sztandaru poczet przemaszerował przez Rynek i odbyła się prezentacja nowego policyjnego symbolu.

Następnie zebrani przeszli w defiladzie do parku miejskiego, gdzie odsłonięto obelisk upamiętniający policjantów 7. Kompanii Rezerwy Policji Państwowej, stacjonującej w Jaworznie w latach 1936-1939. Była to jedna z kilkunastu jednostek tego typu w Polsce. Brała udział w akcjach specjalnych na terenie kraju, np. operacji za Zaolziu, i reprezentowała policjantów podczas ważnych uroczystości. Policyjni rezerwiści bardzo zasłużyli się dla obronności kraju, szczególnie w 1939 roku. Wielu z nich oddało życie za ojczyznę.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Nadanie sztandaru odbyło się z inicjatywy mł. insp. dr. Piotra Uwijały (po lewej) | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zobacz także: