Zmiana stawek już od 1 lipca

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty to najważniejsze decyzje podjęte przez radnych podczas ostatniej przed wakacyjną przerwą sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 18 czerwca.

Koszty rosną i słabo segregujemy

Sporo sesyjnego czasu zajęła dyskusja na temat wzrostu cen odbioru śmieci. Radni przyjęli uchwałę 12 głosami “za” i 6 “przeciw”. Od 1 lipca jaworznianie zapłacą 22 zł od osoby za śmieci segregowane i 43 zł od osoby w przypadku braku segregacji. Koszty składowania i zagospodarowania odpadów oraz niewystarczający poziom ich segregowania wymusiły wzrost opłat. W Polsce z roku na rok notowany jest wyraźny wzrost kosztów funkcjonowania systemu, na który wpływ mają m.in. wzrost ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów, niska jakość selektywnej zbiórki, a przede wszystkim nieznany od gmin wzrost opłat “za korzystanie ze środowiska”. Podniesienie cen było też konieczne, bo poszły w górę koszty odbioru odpadów, w tym tzw. opłata marszałkowska, ceny energii i płaca minimalna. Niestety, jaworznianie często nie segregują śmieci, choć 99 proc. z nich zadeklarowało, że będą to robić. Gmina nie spełnia norm związanych z segregowaniem odpadów (poziom recyklingu powinien wynieść w tym roku 40 proc., a jaworznianie segregują śmieci w zaledwie 30 proc.). Nowe stawki to wynik starannych analiz i obliczeń.

22 zł za śmieci segregowane to najniższa z możliwych stawek, która spowoduje, że zbilansujemy system co do złotówki – podkreśliła na sesji Magdalena Mistarz, naczelnik wydziału budżetowo-finansowego UM.

Nowe pojemniki na odpady bio

Sporo uwagi radni poświęcili odpadom biodegradowalnym. Będą one umieszczane przez mieszkańców w specjalnych pojemnikach, a nie jak miało to miejsce do tej pory w brązowych plastikowych workach. Przed tygodniem konsorcjum AVR/MIKI odmówiło odbierania śmieci bio, ponieważ tych odpadów w brązowych workach nie chciała przyjmować Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Po interwencji władz miasta firma zaczęła ponownie odbierać odpady, a konsorcjum zobowiązało się wyposażyć stanowiska kontenerowe w odpowiednie pojemniki na tego typu śmieci.

Strażacy ochotnicy z podwyżkami

Radni jednogłośnie uchwalili zwiększenie stawek godzinowych ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach. Strażacy będą teraz dostawać 18 zł za godzinę działań ratowniczych i 8 zł za godzinę szkolenia. Do tej pory otrzymywali odpowiednio 12 i 2 zł. W Jaworznie mamy sześć jednostek OSP: Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa, Jeleń, Ciężkowice, Byczyna i Długoszyn.

PKM wynajmie kierowców

Kolejnym ważnym tematem na sesji była kwestia “wypadania” autobusów PKM Jaworzno. Radni pytali, co się
dzieje, że zdarza się iż kursy nie są
realizowane.

Od niespełna dwóch miesięcy borykamy się z problemami kadrowymi. Choć mamy dużo kierowców, to niektórzy z nich nie zjawiają się w pracy, biorąc w ostatniej chwili urlopy na żądanie lub L4. W takiej sytuacji nie da się znaleźć zastępstwa na ostatnią chwilę i dlatego kursy się nie odbywają – przyznał Zenon Torba, wiceprezes PKM Jaworzno.

PKM czyni starania, by wynająć kierowców z firmy zewnętrznej.

Rondo z nową nazwą

Radni, na wniosek mieszkańców, zdecydowali, że rondo u zbiegu ul. Fabrycznej i Reja w Starej Hucie – w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej – otrzyma nazwę XX Batalionu Szturmowego Armii Krajowej.

Szkoła w Byczynie

Po raz kolejny pytano o przyszłość uszkodzonego przez szkody górnicze budynku SP nr 20 w Byczynie.

Ekspertyza przygotowywana przez TAURON Wydobycie jest już gotowa. Zostanie niebawem przedstawiona. Ale prawie ze stuprocentową pewnością mogę powiedzieć, że we wrześniu dzieci nie wrócą do tego budynku. Będą się uczyć w innym miejscu, tak jak to ostatnio miało miejsce – stwierdził Paweł Silbert.

Prezydent ufa dyrektorowi

Radni opozycji chcieli włączenia do porządku obrad sprawy dyrektora MCKiS. Wniosek przepadł. Prezydent
oświadczył, że ufa Sebastianowi Kusiowi i nie ma zamiaru zawieszać go w czynnościach czy zwalniać z pracy.

Zarzuty, które usłyszał Sebastian Kuś nie dotyczą sprawowanej przez niego funkcji dyrektora MCKiS-u – stwierdził prezydent. Nie mam zamiaru dokonywać sądów na ludziach, którzy nie są oskarżeni i osądzeni – zaznaczył.

Tekst: AZ-H

Zobacz także: