Podsumowano ubiegłoroczną edycję Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach IX edycji JBO przekazano do realizacji 11 zadań. Do końca 2022 roku udało się zrealizować 7 spośród nich, a także 2 zaległe z poprzedniej edycji JBO. Nie dokończono jeszcze realizacji 4 zadań, dotyczących budowy parkingów i chodników czy doświetlenia przejść dla pieszych. Ich realizacja będzie kontynuowana w tym roku.

Wciąż nie udało się też utworzyć Centrum aktywności rodzinnej w okolicach przedszkola i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Szczakowej.

– To zadanie jest przez nas sukcesywnie przywracane do realizacji, ale z uwagi na zawyżone kwoty ofert bądź ich brak w postępowaniach nie udało się wyłonić wykonawcy – opowiada Marta Wiecheć z UM w Jaworznie.

Nie zrealizowano też budowy dziedzińca szkolnego przy SP nr 20. W tym roku powinna zakończyć się budowa boiska przy SP 3 w Niedzieliskach. – Nie wszystkie projekty udało nam się zrealizować, ponieważ koszty materiałów i oferty wykonawców przekraczały nasz budżet – wyjaśnia Ewa Sidełko-Paleczny, sekretarz miasta.

Budowę Centrum Rekreacyjno-Kulturalnego w Ciężkowicach wstrzymano do czasu zakończenia przebudowy budynku dawnej noclegowni dla osób bezdomnych, gdzie ma powstać klub środowiskowy.

W tym roku w ramach JBO do wydania są ponad 3 mln zł. Ta kwota przeznaczona zostanie na realizację 12 projektów, na które mieszkańcy oddali jesienią 2022 r. najwięcej głosów. Wśród nich jest m.in. propozycja rozbudowy i poprawy infrastruktury miejskiej, budowa centrum szkoleniowo-dydaktycznego w OSP w Dąbrowie Narodowej, powołanie Jaworznickiej Sekcji Ratownictwa Wodnego OSP Długoszyn i Dąbrowa Narodowa.

Natalia Czeleń

W Urzędzie Miejskim omówiono zwycięskie projekty wyłonione w tej edycji JBO | fot. Natalia Czeleń

Zobacz także: