W poniedziałek, 30 maja, obchodziliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera odbył się piknik dla rodzin zastępczych. Spotkanie było okazją do podziękowania tym rodzinom i pracownikom jaworznickiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za ich zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

W Jaworznie mamy 94 rodziny zastępcze, które opiekują się 119 dziećmi. Święto rodzicielstwa zastępczego to dla nich szczególny dzień. – Piknik organizowany jest każdego roku. Jego celem jest popularyzacja rodzicielstwa zastępczego i pozyskiwanie kandydatów na rodziców zastępczych. To też okazja, by rozwijać kompetencje opiekunów zastępczych podczas warsztatów prowadzonych przez prelegentów. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego pozwala na integrację środowiska rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, jak również dzieci w nich umieszczonych – podkreśla Patrycja Drobniak–Wasilewska, kierownik Działu Strategii i Rozwoju Usług Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Sobotnie spotkanie w GEOsferze było świetną okazją do wspólnej zabawy. Był to także czas na docenienie trudu i zaangażowania rodziców zastępczych. – Choć temat rodzicielstwa zastępczego poruszamy na bieżąco i często, uważam, że święto rodzin zastępczych jest dniem szczególnym. Rodzice zastępczy są bardzo potrzebni. Cieszę się, że mogliśmy być tutaj razem i dzielić się swoimi troskami oraz doświadczeniami – mówi Joanna Kaszuba, kierownik Działu Pieczy Zastępczej w MOPS.

Członkowie rodzin zastępczych chętnie uczestniczyli w rodzinnych grach i zabawach.

W świętowaniu wzięli udział też Jacek i Renata Myślińscy. To jedyna w mieście zawodowa rodzina zastępcza. – Zapotrzebowanie na rodziny zastępcze jest ogromne. Często zdarza się, że mamy więcej dzieci pod opieką, niż wynika to z ustawy, a to dlatego, że jest mnóstwo rodzin dysfunkcyjnych i mnóstwo dzieci czekających na rodzinę, która okaże im miłość i wsparcie – opowiada pan Jacek Myśliński.

Państwo Myślińscy pomagają jaworznickim dzieciom od ponad 25 lat. Choć początki nie były dla nich łatwe, z czasem nabierali doświadczenia i wprawy, a ich wychowankowie utrzymują z nimi kontakty do dziś. – Zaczynaliśmy od opieki nad jednym dzieckiem. Potem mieliśmy podopiecznych dwoje, a z czasem troje – wspomina pan Jacek.

Zdaniem państwa Myślińskich Dzień Rodzin Zastępczych jest szczególnym świętem i warto go celebrować. – Bycie rodzicem zastępczym to wiele wyzwań. Gdy wspólnie się spotykamy i rozmawiamy ze sobą, to okazuje się, że mamy podobne problemy i że nie jesteśmy sami. Wtedy wszystko staje się łatwiejsze. Wspólnie znajdujemy rozwiązania wielu trudnych spraw – mówi Jacek Myśliński.

Bycie rodzicem zastępczym to niełatwe zadanie. To rola dla osób otwartych i gotowych na poświęcenia. Daje jednak mnóstwo satysfakcji. Rodzina zastępcza gwarantuje dziecku całodobową opiekę i wychowanie. Zastępczy rodzice pomagają też wyrównywać braki rozwojowe i rozwijać zainteresowania dziecka. W Jaworznie rodziny zastępcze stanowią głównie osoby spokrewnione z dzieckiem, często są to dziadkowie dzieci lub rodzeństwo.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osób, które są gotowe dać dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej poczucie bezpieczeństwa i stworzyć stabilny dom.

Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych poszukuje również rodzin „wspierających”. – Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej – mówi pani Joanna Kaszuba. Rodziny „wspierające” będą ściśle współpracowały z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym.

Zainteresowani rodzicielstwem zastępczym mogą zasięgnąć informacji w Dziale Pieczy Zastępczej MOPS (ul. Inwalidów Wojennych 14), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Można też kontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numery 32 618 17 85, 32 618 19 78, 32 618 18 56.

Natalia Czeleń

Uczestnicy pikniku świetnie się bawili | fot. Natalia Czeleń