Święto Konstytucji 3 Maja obchodzone jest w Polsce od 1919 roku, jednak w okresie PRL-u zostało zniesione i następnie, w 1990 roku, przywrócone. W tym czasie w całym kraju zaplanowano szereg wydarzeń upamiętniających ten jubileusz.

Klub MCKiS “Szczak” oraz Jaworznicka grupa nordic walkersów “Dobra Naprzód” zorganizowali na tę okazję piknik patriotyczny. Wydarzenie odbyło się 7 maja i oprócz elementów patriotycznych miało na celu zachęcenie mieszkańców do wysiłku fizycznego i aktywnej rekreacji.

Uczestnicy przeszli z kijami trasę liczącą siedem kilometrów, która prowadziła malowniczymi leśnymi ścieżkami. Po dynamicznym spacerze, przyszła kolej na piknik! Przy płomieniach wielkiego ogniska, śpiewano patriotyczne utwory, rozmawiano i pieczono kiełbaski na kijach. Pogoda i dobre nastroje nie opuszczały uczestników imprezy!