Z Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2020 rok wynika, że pandemia nie zatrzymała rozwoju naszego miasta, a nawet, że te trudne okoliczności niejako wymusiły stosowanie innowacyjnych rozwiązań.

Tak było między innymi w kwestii sprzedaży gminnych działek budowlanych i inwestycyjnych. Aby z ofertą dotrzeć do potencjalnych klientów, trzeba było zastosować nowoczesne sposoby komunikacji. Powstał więc nowoczesny portal gospodarczy invest-in-jaworzno.pl, gdzie prezentowane są informacje dotyczące działek. Innowacyjne działania i intensyfikacja promocji zaowocowała 40 proc. wzrostem przychodów miasta ze sprzedaży majątku, zaś kilkudziesięciu nowych nabywców zyskało działki do zabudowy.

Przełomowa szansa Jaworzna

Dzięki nowemu podejściu do celów gospodarczych, nasze miasto zwyciężyło z innymi miejscami w kraju w staraniach o lokalizację fabryki samochodów elektrycznych IZERA.
O rozwoju Jaworzna władze miasta myślą z dużym wyprzedzeniem. To również widać w raporcie za 2020 rok. – W warunkach nieuchronnej transformacji energetycznej priorytetem dla samorządu stało się stworzenie jak największego obszaru przemysłowego dla strategicznych, nowoczesnych technologicznie inwestycji – wyjaśniają urzędnicy z jaworznickiego magistratu.

To właśnie dlatego miasto nawiązało szeroką współpracę z ministerstwami, agendami rządowymi, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, władzami województwa śląskiego, parlamentarzystami oraz związkami zawodowymi. Jaworznicki Obszar Gospodarczy, czyli strefa inwestycyjna o powierzchni prawie 350 ha, została zlokalizowana w sąsiedztwie Elektrowni Jaworzno III. Te działania przynoszą efekty. Warto wspomnieć, że specjaliści Polskiego Instytutu Ekonomicznego w swoim raporcie ocenili, że wśród trzech polskich miast najlepiej przygotowanych do odejścia od węgla kamiennego i transformacji energetyki jest właśnie Jaworzno (obok Katowic i Gliwic).

Przykład dla innych

O tym, że rekomunalizacja usług publicznych jest szansą na podniesienie jakości usług i obniżenie kosztów, mówi się od dawna. Tutaj znów Jaworzno dla innych miast jest przykładem. Po trudnych i kosztownych doświadczeniach z firmami zewnętrznymi Paweł Silbert, prezydent miasta podjął decyzję o przekazaniu zadania odbioru odpadów Wodociągom Jaworzno. Nowy miejski operator rozpoczął odbiór odpadów komunalnych jesienią 2020 roku, wykorzystując do tego zadania 22 nowe śmieciarki zasilane gazem CNG.

Podobna strategia od lat sprawdza się w jaworznickiej komunikacji miejskiej. Tutaj też Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, które rozwija tabor i infrastrukturę, z powodzeniem świadczy dla miasta usługę przewoźnika. Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy otrzymują usługę świadczoną na wyższym poziomie i tańszą. Są też korzyści dla środowiska, bo nowoczesny tabor spółek pozwala ograniczyć niską emisję.

Mamy duży potencjał | fot. Materiały UM Jaworzno

Z raportu wynika też, że nasze miasto nadal jest bardzo atrakcyjnym miejscem do mieszkania, a pandemia nie zatrzymała ofensywy budownictwa mieszkalnego. Jaworzno zyskało zaś nowych mieszkańców. Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie w ubiegłym roku wydał 861 pozwoleń na budowę, 224 z nich dotyczyło budowy nowych budynków mieszkalnych. Wydział Geodezji i Kartografii jaworznickiego magistratu ustalił 229 nowych numerów adresowych. W 2020 roku w różnych częściach miasta rozpoczęła się budowa 351 mieszkań, 106 mieszkań zostało wybudowanych przez deweloperów. Inwestorzy indywidualni wybudowali 117 mieszkań. – Odpowiadając na wciąż rosnące zapotrzebowanie na mieszkania, w osiedlu SFERA powstały łącznie 243 mieszkania na wynajem. W samym 2020 roku JTBS Sp. z o.o. przekazała do eksploatacji 92 mieszkania, w tym 69 mieszkań na wynajem i 23 na własność. Nowe osiedle mieszkaniowe powstanie też na Skałce. Jednym z inwestorów jest tu JTBS, które zleciło wykonanie koncepcji urbanistycznej – wyjaśniają jaworzniccy urzędnicy.

Dbając o mieszkańców

Aby w Jaworznie mieszkało się wygodnie i komfortowo, zainwestowano w tereny rekreacyjne i parkowe. W osiedlu Stara Huta powstał stylowy Park Angielski. Oddano zmodernizowaną przestrzeń parku Podłęże, a także kontynuowano prace nad zalewem Sosina. Centrum wzbogaciło się o pumptrack, czyli przestrzeń do akrobacji na rowerze, która powstała z inicjatywy i po w konsultacjach z mieszkańcami. Miasto zyskało także kolejne miejsca rekreacji w ramach JBO, z lokalizacją w Dąbrowie Narodowej, Warpiu i Szczakowej.

Miasto dba o rodziny i seniorów. We wrześniu 2020 roku oddano do użytku nowoczesne Przedszkole Miejskie nr 24, przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnościami. Sprzęt rehabilitacyjny, sale sensoryczne, ogród doświadczeń, nowe sale i pełne wyposażenie służą najmłodszym jaworznianom. Do użytku oddano również filię żłobka miejskiego dla 70 dzieci. Z miejskiej kasy nadal dofinansowano pobyt maluchów w żłobkach i klubikach dziecięcych. W 2020 roku otwarto też drugi klub Senior+ przy ul. Bocznej 7K. Przekazano pierwsze mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jaworznickie rodziny otrzymały też wsparcie z MOPS. Ta instytucja przekazała blisko 90 mln zł rządowej dotacji na 500+ i 300+.

Nie ma rozwoju bez inwestycji

Mimo pandemii na bieżąco prowadzone były prace, których efektem będą remonty i modernizacje. Urzędnicy przygotowywali potrzebne dokumenty, prowadzono procedury przetargowe, no i wreszcie prace w terenie. W roku 2020 urzędnicy pracowali m.in. nad budową Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, Wachlowskiego, św. Wojciecha, Podwale i 11 Listopada. Zajmowali się też przebudową i modernizacją ulic Katowickiej, Martyniaków, Piaskowej, Jesiennej, Gwardzistów, Łanowej, Górnośląskiej z ul. Wesołą i Batorego, parkingiem przy ul. Zwycięstwa. Wydział Inwestycji Miejskich przystąpił do wyłonienia wykonawcy na budowę nowego śladu DK 97 w Byczynie, co uspokoi i upłynni ruch w tej części Jaworzna. Inwestycja szacowana na blisko 50 mln zł, dofinansowana jest z rezerwy celowej budżetu państwa kwotą ok. 30 mln zł.

RED

Pełny tekst raportu znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Miasto w pigułce – 2020 | fot. Materiały UM Jaworzno