Przedstawiciele władz Jaworzna złożyli kwiaty pod Dębem Pamięci, by w ten sposób, jak co roku, uczcić polskich oficerów zamordowanych przez funkcjonariuszy NKWD w katyńskim lesie. Wśród żołnierzy, którzy zginęli w Katyniu, było czternastu jaworznian. Ich nazwiska znalazły się na specjalnej tablicy pamiątkowej ustawionej w sąsiedztwie budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Grunwaldzkiej, którą z inicjatywy działaczy Stowarzyszenia Katolickiego „Przyjaźń Jaworznicka” odsłonięto 17 września 2010 roku.

Kwiaty, z okazji 78 rocznicy zbrodni katyńskiej, pod pamiątkową tablicą, złożyli Paweł Silbert, prezydent Jaworzna i jego zastępca Tadeusz Kaczmarek, a także działacze Stowarzyszenia Katolickiego “Przyjaźń Jaworznicka”. Likwidacja obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie rozpoczęła się w pierwszych dniach kwietnia 1940 roku. Oficerowie z tych obozów byli wywożeni do katyńskiego lasu, gdzie ginęli od strzałów w tył głowy. W Katyniu stracono ok. 22 tys. polskich obywateli. To była intelektualna elita. Wśród ofiar znaleźli się m.in. żołnierze, policjanci, powołani do wojska inżynierowie, poeci, lekarze i dziennikarze. Stalinowscy oprawcy zamordowali ponad 7 tys. cywili.

Tekst: GD

Zobacz także: