30 listopada, w samo południe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 odbędą się Mistrzostwa Ortograficzne Jaworzna im. Krystyny Bochenek. W tym roku miejska klasówka odbędzie się już po raz szesnasty. Chętnych, by sprawdzić swoje ortograficzne umiejętności, nie brakuje. Każdego roku w konkursie udział bierze około 100 osób. To uczniowie i osoby dorosłe. Niektórzy na jaworznickie dyktando przyjeżdżają z Warszawy czy nawet znad morza. Podobnie będzie w tym roku.

W naszych mistrzostwach udział biorą najlepsi uczniowie szkół z Jaworzna, Chrzanowa i Mysłowic. Zapraszamy też osoby dorosłe. Chętni mogą się zgłaszać aż do dnia mistrzostw.
Wystarczy przyjść na pół godziny przed ich rozpoczęciem – mówi Bogusława Hałas, wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, pomysłodawczyni jaworznickiej
klasówki.

Tekst dyktanda każdego roku przygotowuje ktoś inny. Wśród autorów byli między innymi: Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej, Barbara Wolek-Kocur, doktor nauk humanistycznych, medioznawca i filmoznawca, prof. Anna Węgrzyniak, wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Tekst dyktanda napisał też Zbigniew Mika, ówczesny naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Niezależnie od autora teksty jaworznickich dyktand zawsze najeżone były ortograficznymi pułapkami.

W dyktandach staramy się unikać zwrotów obcojęzycznych, bo z nimi często były kłopoty. Jeśli chodzi o inne podchwytliwe konstrukcje, to często zdarzają się błędy, gdy chodzi o pisownię
łączną lub rozdzielną, zwłaszcza z liczebnikami – wspomina pomysłodawczyni Mistrzostw Ortograficznych Jaworzna.

Od roku 2011 Mistrzostwa Ortograficzne Jaworzna zyskały imię Krystyny Bochenek. Zgody na to udzieliła Magdalena Bochenek, córka dziennikarki zmarłej w katastrofie smoleńskiej.

Właściwie od początku naszą inicjatywę wspierała Krystyna Bochenek. To ona była pomysłodawczynią ogólnopolskiego dyktanda. Ten patronat był oczywisty. Na szczęście udało nam się uzyskać potrzebną zgodę – wspomina Bogusława Hałas.

Organizatorzy przyznają, że z każdym rokiem poziom uczestników dyktanda jest coraz wyższy. Laureaci wyłaniani są w 3 kategoriach: dorośli, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjaliści.

Tekst: GD

Zobacz także: