31 grudnia 2022 roku, w wieku 92 lat, zmarł Bogusław Pyka, osadzony przed laty w Więzieniu dla Młodocianych Więźniów Politycznych w Jaworznie. Jego pogrzeb odbył się z honorami 5 stycznia na cmentarzu komunalnym na Wilkoszynie.

Bogusław Wincenty Pyka urodził się 20 maja 1930 roku w Kołomyi. W 1948 roku został aresztowany za przynależność do młodzieżowej organizacji niepodległościowej Polska Tajna Armia Wyzwoleńczo-Demokratyczna, w której działał pod pseudonimem „Bogdan”. Organizacja ta funkcjonowała w Liceum im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Młodego Pykę skazano na 6 lat więzienia, które spędził w Rawiczu, Potulicach i Jaworznie. Wyszedł na wolność dzięki amnestii w 1953 roku.

W 1990 roku uczestniczył w tworzeniu Oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Katowicach. Należał do zarządu, zarówno oddziałowego, jak i głównego. Rok później zainicjował powstanie Oddziału Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 – 1956 „Jaworzniacy” w Jaworznie. Zarządzał nim przez szereg lat.

To dzięki staraniom członków tego stowarzyszenia postawiono na terenie byłego więzienia na Osiedlu Stałym pomnik pamięci więźniów politycznych, a Młodzieżowemu Domowi Kultury, który leży na terenie dawnego obozu, nadano imię Jaworzniaków. Poza tym powstała kaplica w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy i izba pamięci w Szkole Podstawowej nr 5.

Bogusław Pyka redagował i kolportował pismo „Jaworzniacy” oraz, razem z innymi byłymi więźniami politycznymi, zorganizował pięć zlotów w Jaworznie. Ściśle współpracował też z Muzeum Miasta Jaworzna.

Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości, Medalem Pro Memoria i Medalem Pro Patria.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Bogusław Pyka zmarł 31 grudnia | fot. Materiały MMJ