W Jaworznie przybędzie miejsc postojowych i chodników. Ruszyły już prace w ścisłym centrum miasta. Parking powstaje przy ulicy Matejki, w sąsiedztwie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Podobne prace realizowane są również w innych dzielnicach. Inwestycja to jedno z zadań wybranych do realizacji przez mieszkańców miasta w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. – W kilku lokalizacjach widać już spore postępy robót. Na ukończeniu jest chodnik przy ul. Dąbrowskiego w Długoszynie i miejsca postojowe przy ul. Domsa, a na Insurekcji Kościuszkowskiej i Wiosny Ludów trwają roboty ziemne. Powstają także miejsca postojowe na ul. Matejki. Miejsca postojowe będą ogólnodostępne – zapowiadają pracownicy jaworznickiego Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Niebawem ekipy remontowe pojawią się również na ul. Grabańka w Ciężkowicach, gdzie przedłużony zostanie chodnik do ul. Zdrojowej oraz w Szczakowej przy ul. Wolności w sąsiedztwie szkoły.

Zadanie wybrane przez jaworznian w ramach poprzedniej edycji JBO zakłada powstanie kolejnych miejsc parkingowych i chodników. Trotuary zostaną wybudowane w nowych miejscach albo też wymieniona zostanie nawierzchnia na tych już istniejących. Zadanie przewiduje też oświetlenie w różnych częściach miasta.

Tegoroczne działania dotyczą Ciężkowic, Byczyny, Szczakowej czy Jelenia. Prace realizowane będą również w Centrum, Podłężu, Cezarówce Dolnej i Długoszynie.

Grażyna Dębała

Parking powstający przy ul. Matejki | fot. Grażyna Dębała