Monika Bryl, zastępca prezydenta Jaworzna, zaprosiła mieszkańców na spotkanie dotyczące utworzenia  w Jaworznie miejskiego żłobka oraz dopłat do pobytu dzieci w placówkach niepublicznych.

Była to doskonała okazja, zwłaszcza dla rodziców najmłodszych dzieci, żeby wyjaśnić wszystkie związane z tym kwestie. Spotkanie odbyło się w środę, 21 marca, w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Podczas poprzedniego spotkania mieliśmy kilka niewiadomych i pytań, na które obecnie już możemy odpowiedzieć. Umawialiśmy się też, że porozmawiamy, kiedy będziemy już mieć gotowe projekty uchwał. Kilka dni temu projekty te zostały skierowane do przewodniczącego Rady Miejskiej. Trzy z nich dotyczą żłobka i jego funkcjonowania, a jeden dopłat – powiedziała pani wiceprezydent, która odpowiadała też na liczne pytania rodziców.

Zaplanowano harmonogram działań, które mają zapewnić, że żłobek będzie sprawnie funkcjonował od września tego roku. Przewidziany jest remont, dzięki któremu budynek Przedszkola Miejskiego nr 9 (gdzie będzie też mieścił się żłobek) zostanie w pełni przystosowany do przyjęcia najmłodszych. Rodzice dzieci chodzących albo wybierających się do tego przedszkola, nie muszą się martwić. Żłobek przeznaczony będzie dla dzieci do 3 roku życia, a zajęcia organizowane będą w dwóch grupach: dzieci do 18 miesiąca życia i starszych. Placówka będzie czynna od poniedziałku do piątku, przez 10 godzin dziennie.

Przetarg na remont budynku zostanie ogłoszony w kwietniu, a prace mają być zakończone do końca sierpnia. Do miejskiej placówki będzie mogło zostać przyjętych trzydzieścioro dzieci. Kryteria, na podstawie których podejmowane będą decyzje o przyjęciu dziecka, będą zbliżone do tych, które stosują przedszkola. Można będzie je sprawdzić na stronie http://wspieramyrodziny.pl lub zasięgnąć informacji w Urzędzie Miejskim.

Miasto od września będzie też dopłacać za pobyt dzieci w prywatnych żłobkach i klubach dziecięcych – 300 zł miesięcznie na każde dziecko. Opłaty za pobyt w prywatnych placówkach wynoszą w naszym mieście od 350 do 650 zł, zatem po otrzymaniu dofinansowania rodzice będą wykładać z własnej kieszeni od 50 do 350 zł. miesięcznie.

Interesują mnie dopłaty, mamy już wybrany żłobek na Gigancie. Cieszę się, że miasto o tym pomyślało. To pomoże zwłaszcza takim rodzicom jak ja, którzy nie mają z kim zostawić dziecka – mówi Magdalena Kondoszek, jedna z mam, która (razem z córką Mają) przyszły na spotkanie.

Tekst: Dawid Litka