Wzdłuż ulic Promiennej i Martyniaków wycinane są drzewa. To konieczne w związku z inwestycją firmy Tauron Wydobycie. W tym rejonie powstanie bowiem linia kolejowa, która połączy Zakład Górniczy Sobieski z budowanym właśnie blokiem energetycznym. Tory będą biegły przez Azotkę. Dzięki temu węgiel będzie najkrótszą drogą transportowany do nowego bloku energetycznego.

Nowy blok energetyczny będzie wymagał zapewnienia dostaw surowców i materiałów niezbędnych do produkcji energii elektrycznej. Z tego powodu budowa nowej jednostki wytwórczej, oprócz zakresu podstawowego, obejmuje również wykonanie szeregu prac i obiektów niezbędnych do jego połączenia z infrastrukturą zewnętrzną, już poza terenem samej Elektrowni Jaworzno II – wyjaśnia Patrycja Hamera, rzecznik prasowy Tauron Wytwarzanie.

Tor prawie w całości ma przebiegać przez tereny leśne. Na pewnym odcinku będzie biegł równolegle do ulicy Martyniaków, wzdłuż istniejącej estakady rurociągowej i dalej w kierunku południowym, a następnie połączy się z istniejącą linią “ZG Sobieski-Dąbrowa”.

Gmina wydała pozwolenie na tę inwestycję. Wycinka prowadzona jest intensywnie, bo drzewa trzeba usunąć jeszcze przed okresem lęgowym ptaków.

Nowy układ kolejowy dla jaworznickiej elektrowni wybuduje firma Torpol. Prace pochłoną ponad 400 milionów złotych. Za te pieniądze Torpol ma między innymi wykonać, uruchomić i przeprowadzić ruch próbny oraz przekazać do eksploatacji układ torowy.

W ramach tego przedsięwzięcia w naszym mieście powstanie łącznie ponad 15 kilometrów torów kolejowych. Będzie też cała infrastruktura potrzebna do tego, by ruch pociągów mógł się tutaj odbywać. Wybudowany zostanie most nad rzeką Wąwolnicą i trzy inne obiekty inżynieryjne. Powstaną też 64 nowe rozjazdy, a rozebranych zostanie 20 starych. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2019 roku.

W miejsce wyciętych pod budowę torów drzew pojawią się nowe rośliny. Tauron zobowiązał się bowiem do nasadzeń zastępczych.

Tory kolejowe to infrastruktura potrzebna do tego, by budowany blok energetyczny o mocy 910 MW mógł być sprawnie obsługiwany. Blok 910 to największa inwestycja grupy Tauron. Blok zastąpi stare instalacje w elektrowniach Tauron Wytwarzanie. Nowoczesne rozwiązania sprawią, że blok będzie bardziej przyjazny dla środowiska niż dotychczas wykorzystywane instalacje. Całkowita wartość inwestycji to ok. 5,4 mld zł brutto.

Zatrudnienie przy realizacji tego przedsięwzięcia znajdzie kilka tysięcy osób, a blok zagwarantuje na kilkadziesiąt lat kilka tysięcy miejsc pracy w okolicznych kopalniach węgla kamiennego, które będą dostawcami paliwa.

Tekst: GD

Zobacz także: