Już w lipcu Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie przystąpi do realizacji projektu Niebieskie Lato, realizowanego w ramach programu grantowego Lato w Teatrze.

Niebieskie Lato to projekt mający na celu organizację integracyjnych warsztatów teatralnych dla dzieci autystycznych i neurotypowych. Wspólne działania oparte na założeniach teatru ruchu, mają na celu pokazanie neurotypowym rówieśnikom świat postrzegany przez autystów. Warsztaty skupią się na zajęciach ruchowych, pracy z ciałem, scenograficznych i zajęciach z improwizacji. Podstawowym założeniem projektu jest wprowadzanie dzieci w świat teatru ruchu, performance’u, zaznajomienie ich z tajnikami pracy scenicznej oraz kreatywny rozwój. W projekcie chcemy pracować nad rozwijaniem umiejętności z zakresu różnych technik ruchowych oraz wyrazu scenicznego oraz świadomego przekładania emocji na ruch z wykorzystaniem gestu i mimiki. W oparciu o doświadczenia i wzajemne relacje uczestników zebrane podczas warsztatów spróbujemy opowiedzieć uniwersalną historię o świecie autyzmu z punktu widzenia uczestników. Chcemy by dzieci zaangażowane w projekt miały także szansę na wyrażenie swojej wrażliwości estetycznej i własnej indywidualności poprzez udział w projektowaniu elementów scenografii i kostiumów scenicznych. Uzupełnieniem projektu będą materiały edukacyjne na temat autyzmu w postaci ulotek i plakatów.

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.

W aktualnej 15. edycji programu dofinansowanie otrzymało z całej Polski – 25organizacji pozarządowych i 44 samorządowe instytucje kultury.

Ośrodki, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze +, a dofinansowanie przyznano. Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.

Więcej informacji na temat programu:

www.latowteatrze.pl