O innowacyjnych rozwiązaniach dla zdegradowanych terenów poeksploatacyjnych dyskutowano podczas dwudniowej konferencji, która odbyła się 6 i 7 czerwca w jaworznickiej GEOsferze. Gości w naszym mieście przywitał Artur Dzikowski, wiceprezydent Jaworzna. Wśród zaproszonych byli przedstawiciele świata nauki i praktycy. Swoich reprezentantów miały uniwersytety: Śląski, Poznański, Wrocławski i Jana Kochanowskiego, a także Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Państwowy Instytut Geologiczny oraz Geopark UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów. Byli też goście ze Słowacji. – To bardzo ważne spotkanie, które daje możliwość wymiany doświadczeń, dyskusji i wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań przy zagospodarowywaniu terenów poeksploatacyjnych i przywracaniu im funkcji użytkowych – wyjaśnia Agnieszka Chećko, szefowa jaworznickiego Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej.

Podczas spotkania mowa była między innymi o różnorodnych podejściach do planowania funkcji publicznych na terenach poeksploatacyjnych, przedstawiono też przykłady rewitalizacji na terenie Wielkopolski, omówiono wyniki badań nad wieloaspektową transformacją terenów pogórniczych w regionie świętokrzyskim. Zdenka Babicová i Mário Molokac z Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, opowiedzieli, jak przekształcać dawne wyrobiska kopalniane w ofertę geoturystyczną, podając przykłady z powstającego Geoparku Zemplín.

Sporo uwagi poświęcono też kwestiom edukacji. W tej części konferencji profesor Beata Kucharczyk-Brus z Politechniki Śląskiej omówiła współpracę naukowo-badawczą Wydziału Architektury z jaworznicką GEOsferą.

GD

Agnieszka Chećko podkreśla, że konferencja jest okazją do wymiany doświadczeń | fot. Grażyna Dębała

Zobacz także: