Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie na Osiedlu Stałym będą uczyć się w trzech nowoczesnych pracowniach. Sale urządzono w taki sposób, by jak najwierniej odzwierciedlały rzeczywiste warunki pracy, jakie mają technicy logistyki, handlu oraz transportu kolejowego. Nowe sale dydaktyczne to owoc projektu „Jaworznickie szkoły zawodem stoją”. Wszystkie zostały zaopatrzone w komputery stacjonarne z oprogramowaniem biurowym, połączone w sieć z dostępem do internetu, z oprogramowaniem właściwym dla pracowni, z możliwością przyłączenia sprzętu peryferyjnego.

Pracownia technika transportu kolejowego wyposażona została w siedem stanowisk pracy dyżurnego ruchu. Przy każdym z nich zamontowano 4 monitory. Na jednym widoczny będzie schemat stacji z możliwością ustawienia przebiegu pociągów, na drugim centralka telefoniczna, na trzecim rozkład jazdy, a na czwartym zobaczyć można jazdę w terenie, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, zwrotnice, semafory.

– Stanowisko to nie tylko komputery, ale także komplety rozkazów pisemnych, które musi wypełniać adept sztuki kolejowej. Dostępna będzie dokumentacja m.in. dziennik ruchu, dziennik oględzin rozjazdów, dziennik telefoniczny. Dzięki specjalnym aplikacjom z potencjalnymi usterkami, uczniowie będą mogli nauczyć się, co zrobić w sytuacji zagrożenia, zapoznają się ze sposobami prowadzenia ruchu pociągów na szlakach z blokadą jednoodstępową i wieloodstępową, sposobami prowadzenia ruchu pociągów w stacji, w tym prowadzenie pracy manewrowej, sposobami obsługi przejazdów kolejowo-drogowych kategorii A i B lub A i C – wylicza Dobiesław Derda, dyrektor ZSP nr 2.

System umożliwi symulowanie podstawowych usterek w urządzeniach, blokad liniowych, blokad stacyjnych, rozjazdów czy uszkodzeń sygnalizatorów. – Nad wszystkim kontrolę sprawuje nauczyciel który na swoim stanowisku obserwuje działania uczniów oraz na bieżąco koryguje ich błędy – dodaje dyrektor szkoły.

Przygotowanie pracowni dla techników transportu kolejowego kosztowało blisko 89 tys. zł.

W pracowni kształcenia w zawodzie technik handlowiec znajduje się 15 stanowisk komputerowych. – Każde dostosowane jest do zasad ergonomii, zapewniając uczniowi swobodę ruchu, wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny – tłumaczy Dobiesław Derda.

W pracowni znalazło się jeszcze m.in. 15 kalkulatorów prostych z pierwiastkiem, tablica interaktywna z oprogramowaniem, 3 drukarki laserowe, 15 czytników kodów kreskowych i 15 drukarek kodów kreskowych. Koszt pracowni to blisko 80 tys. zł.

W pracowni logistycznej jest 15 jednakowych stanowisk dydaktycznych. – W skład oprogramowania wchodzą: pakiet logistyczno- edukacyjny Monza Edu, umożliwiający wykonanie szczegółowych analiz danych. Zakres analiz obejmuje klasyfikację asortymentu oraz analizę zapasów. Dodatkowo pozwala na wygenerowanie przejrzystych wykresów oraz tabel, na podstawie których można w łatwy sposób prezentować wyniki analiz Insert Subiekt GT, Insert Rachmistrz GT, Insert Rewizor GT, Insert Gestor GT – wymienia Dobiesław Derda.

Pracownia logistyczna została wyposażona również w kalkulatory, drukarki laserowe, urządzenia do oznaczania i identyfikowania ładunków, czytnik kodów kreskowych, modele sprzętu do pakowania i zabezpieczania ładunków, makiety terminali kontenerowych, makiety magazynów. – Pracownia wykorzystywana będzie do prowadzenia zajęć dodatkowych, zarówno dla uczniów mających problemy z opanowaniem materiału nauczania z dziedziny logistyki, jak i dla uczniów chcących podwyższyć swoje umiejętności – dodaje Dobiesław Derda.
Koszt przygotowania i wyposażenia pracowni to ponad 113 tys. zł.

Projekt „Jaworznickie szkoły zawodem stoją” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Wartość całego projektu wynosi 1 516 734,66 zł, przy czym na doposażenie pracowni w ZSP nr 2 przeznaczono w sumie 282 459 zł. Na tę kwotę składają się doposażenie i stworzenie nowoczesnych pracowni oraz specjalistyczne kursy zawodowe, szkolenia zawodowe, doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz praktyki zawodowe dla młodzieży, a także studia podyplomowe dla kadry nauczycielskiej.

Natalia Czeleń

ZSP 2 wzbogacił się o nowoczesne sprzęty, które poprawią komfort uczniów | fot. Natalia Czeleń