Bardzo uroczyście i w podniosłej atmosferze obchodziliśmy w Jaworznie Święto Konstytucji 3 Maja, w którym uczestniczyli m.in. Paweł Silbert, prezydent naszego miasta i jego zastępca Monika Bryl, parlamentarzyści, Dariusz Starzycki wicemarszałek woj. śląskiego, radni Rady Miejskiej oraz przedstawiciele jaworznickich stowarzyszeń, organizacji, szkół i mieszkańcy.

Uroczystości związane z 228. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się w piątek, 3 maja w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny mszą świętą w intencji Ojczyzny i mieszkańców Jaworzna. Później uczestnicy z orkiestrą i licznymi pocztami sztandarowymi przemaszerowali przed Pomnik Niepodległości. U stóp pomnika złożono wieńce i kwiaty, a artyści CK “Teatru Sztuk” zaprezentowali okolicznościowy program.

Konstytucja 3 Maja, w rezultacie nie okazała się tylko rozpaczliwym aktem mającym uchronić państwo przed nieuchronnym upadkiem. Stała się drogowskazem dla niepodległościowych dążeń pokoleń Polaków. Dzięki zrównaniu stanów, uczynieniu z ludzi obywateli, obudziła również i wzmocniła poczucie narodowości i polskości, jako istotnego przyczynku dla walki o odrodzenie ojczyzny. Dzisiaj duch Konstytucji 3 Maja winien przyświecać wszelkim naszym czynom i działalności na niwie publicznej. Nie pozwólmy, aby Konstytucja 3 Maja stanowiła chwalebną, ale jednak ledwie, kartę w historii Polski. Czyńmy każdego dnia, tak jak chciał tego Adam Mickiewicz, by była „prawem żywym, zakorzenionym w przeszłości, mającym się rozwinąć w przyszłości – powiedział w swym wystąpieniu Paweł Silbert.

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Pocztów Sztandarowych odebrali z rąk prezydenta nagrody, a później był czas na zwiedzanie okolicznościowych wystaw w MBP oraz Muzeum Miasta Jaworzna

Tekst: RED

Zobacz także: