Specjalnie powołana kapituła przyznała jaworznickim działaczom nagrody za upowszechnianie kultury. Wyróżnienia wręczono podczas uroczystości, która odbyła się w czwartek, 11 listopada, w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Kapitule przewodniczyła Renata Gacek, kierownik Młodzieżowego Domu Kultury. W skład gremium weszli też Tadeusz Kaczmarek, przewodniczący Rady Miejskiej, Wacław Dzierwa, emerytowany dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej, oraz Jacek Maliszczak, prezes Stowarzyszenia Twórców Kultury. Tegorocznymi laureatkami Nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury zostały trzy jaworznianki: Anna Korczyk, Katarzyna Pokuta i Iwona Brandys. – Cieszę się, że kapituła dokonała takiego wyboru. Jesteśmy odbiorcami pań pracy, pięknej pracy, i za to warto dziękować w tak ważnym dla naszego kraju dniu, gdy mówimy o ludziach zapisanych na kartach historii narodu, ale też o tych, którzy zwykłą codzienną pracą budują fundamenty trwania tego narodu. I za tę codzienną pracę, za budowanie tego codziennego fundamentu trwania narodu bardzo paniom dziękuję – powiedział Paweł Silbert, prezydent miasta.

Przyznane zostały również odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, które wręcza się osobom w szczególny sposób wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Takie właśnie wyróżnienia trafiły w ręce trzech pracownic Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie – Hanny Kuciel, Aleksandry Bzowskiej i Anny Ptaszkiewicz-Godziny. Nagroda jest nadana przez ministra ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – profesora Piotra Glińskiego, a w jego imieniu odznaki wręczył wicemarszałek województwa śląskiego Dariusz Starzycki. – Bardzo się cieszę i jestem dumna, że moje trzy koleżanki, przyjaciółki, pracownice MBP zostały wyróżnione wyjątkową nagrodą za krzewienie w sposób niezwykły kultury i promowanie czytelnictwa – mówi Monika Rejdych, dyrektor MBP.

Anna Ptaszkiewicz-Godzina

Bibliotekarz, animator kultury, metodyk. Cechują ją ogromny takt, wiedza z zakresu kultury, literatury, przepięknie włada polskim językiem. To za jej sprawą szczególnego charakteru nabierają biblioteczne wydarzenia. Dzięki pani Ani w bibliotece odbyły się spotkania z ludźmi świata kultury. Bibliotekę odwiedzili m.in. Hanna Banaszek, Szymon Hołownia, prof. Jerzy Bralczyk, Jacek Cygan, Katarzyna Grochola, Marcin Kydryński, Mariusz Szczygieł, ks. Adam Boniecki i wielu innych wspaniałych twórców. Jest autorką twórczych inicjatyw. Prowadzi klub teatralny, podcast „Biblioteka ma głos”, spotkania w ramach projektu „Życie jest teatrem”, „Opowieści z życia wzięte”, interdyscyplinarne spotkania z twórcami literatury i sztuki, a obecnie zajmuje się projektem ministerialnym, już 3. edycją, „Performatywna Książka. Performatywna Biblioteka”.

 

Aleksandra Bzowska

Pracownik kultury, animator kultury, również metodyk od 2011 roku. Jest osobą, którą cechuje niezwykły profesjonalizm, takt i uśmiech. Potrafi zjednać sobie czytelników do realizowania bardzo ciekawych projektów adresowanych do dzieci. Bo to właśnie dzieciom poświęciła się najbardziej. Z jej inicjatywy kontynuowana jest w bibliotece akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, która ma też miejską odsłonę „Jaworzno czyta dzieciom”. Jest inicjatorką i realizatorką licznych projektów profilaktycznych, których celem jest przeciwdziałanie wszelakim uzależnieniom. Projekty te realizowane są od wielu lat i mają wiele odsłon. Zajmuje się również szkoleniem bibliotekarzy w ramach projektu „Kompas kreatywnego bibliotekarza”, realizowanego dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Hanna Kuciel

To bibliotekarka z 40-letnim stażem. Jest osobą niezwykle empatyczną, serdeczną, ciepłą, która zawsze swoich współpracowników, jak i czytelników darzy ogromnym szacunkiem i uśmiechem. Potrafi sobie zjednać przyjaciół, dzięki czemu w kręgach czytelników biblioteki pojawia się coraz więcej młodych odbiorców. Panią Hanię wyróżnia niezwykła empatia, szczególnie wobec osób niepełnosprawnych. To właśnie dzięki jej determinacji w bibliotece wprowadzono wiele działań terapeutycznych. Flagowym projektem pani Hanny jest „Kraina Łagodności”. To przedsięwzięcie kierowane do czytelników niepełnosprawnych intelektualnie. Wyróżnia się też jako artystka, plastyk. To właśnie dzięki niej aranżacje wnętrz biblioteki i wydarzeń kulturalnych mają wyjątkowy charakter scenograficzny.

 

Katarzyna Pokuta

Jest animatorem kultury, instruktorem pracy twórczej w Miejskim Centrum Kultury i Sportu, autorką warsztatów dla dzieci i młodzieży, również tych z niepełnosprawnościami. Najważniejsze jej projekty to: „Otwarta kultura”, czyli cykl integracyjnych warsztatów teatralnych dla dzieci niepełnosprawnych; „Kulturalny autyzm”, czyli warsztaty dla uczestników z autyzmem; „Kulturka” – cykl warsztatów z zakresu edukacji kulturowej i międzykulturowej dla uczniów; „Filmowa kuchnia” – cykliczne zajęcia dla dzieci szkół podstawowych z zakresu historii, teorii filmu; „Budka suflera”, czyli co nasze dziecko powinno wiedzieć o teatrze; oraz ARTE – cykl zajęć z zakresu edukacji przez kulturę i sztukę. Pani Katarzyna prowadzi też pracownię animacji poklatkowej oraz Letnie Kino Plenerowe, które jest kontynuacją Klubu Filmowego Alternatywa.

 

Anna Korczyk

Pani Anna jest propagatorką teatru. Zaangażowana była w tworzenie jaworznickiej kultury oraz edukacji dzieci i młodzieży. Spod jej skrzydeł wyszło wiele talentów aktorskich i tanecznych. Przez lata prowadziła młodzieżowe zespoły taneczno-aktorskie: Eurytmia, AKAD, Czadowe Dzieciaki, Teatr Oddzielny, które otrzymywały liczne nagrody i wyróżnienia w festiwalach, przeglądach i konkursach. Jest autorką licznych spektakli teatralnych, w tym musicali. Jej zespoły otrzymywały wysokie miejsca: I miejsce w Rejonowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Dąbrowie Górniczej w 2007 roku, III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Częstochowie w 2007 oraz I miejsce w tym samym przeglądzie w 2009 roku, I miejsce w Rejonowym Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w latach 2005 i 2012.

 

Iwona Brandys

Historyk sztuki, plastyk wystawiennik, członkini Stowarzyszenia Polskich Historyków Sztuki oraz Stowarzyszenia Muzealników Polski, kustosz, doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Działa na rzecz opracowywania i upowszechniania historii, sztuki, kultury i tradycji. Autorka kilkudziesięciu publikacji i ponad 30 wystaw, dotyczących zagadnień związanych z zabytkami, kulturą Jaworzna oraz teorią sztuki i krytyką. Najważniejsze jej działania to: upowszechnianie i opracowanie dorobku artystycznego jaworznianina Wincentego Drabika, jest pomysłodawczynią pracowni haftu regionalnego, organizatorką rekonstrukcji tradycji wieczerzy wigilijnej. Bada lokalną twórczość amatorską. Współorganizowała konferencję naukową z okazji 120 lat nadania praw miejskich Jaworznu. Jest też członkinią zespołu redakcyjnego „Jaworznickiego Słownika Biograficznego”.

Ewa Szpak

Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie| fot. Andrzej Pokuta