W sobotę, 11 listopada, w ATElier Kultury odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Jaworzna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Otrzymali je Barbara Halaś, Adrian Rams i Marian Głuch. To osoby, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju życia kulturalnego w naszym mieście.

O wyborze laureatów zadecydowała kapituła konkursowa, w skład której weszli: jako przewodnicząca, Katarzyna Florek, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, oraz członkowie: Ewa Zuber, radna Rady Miejskiej, Wiesław Dzierwa, emerytowany dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz, Jacek Maliszczak, prezes Stowarzyszenia Twórców Kultury, i Sławomir Ślaski, doktor sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Prezydent Jaworzna, Paweł Silbert, wręczył nagrody w trzech kategoriach. Tę za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki otrzymał Adrian Rams, jaworznicki muzealnik i historyk, autor publikacji naukowych i popularnonaukowych, propagator historii miasta i regionu na arenie ogólnopolskiej, organizator wystaw, autor i koordynator programów związanych z projektem edukacyjno-historycznym „Patriotyzm Jutra”.

– Dziękuję serdecznie za to wyróżnienie . Ta nagroda to efekt wieloletniej już pracy dzień po dniu nad trudnym tworzywem, którym się zajmuję. A jest nim historia, muzealnictwo, które są pewnym rodzajem spekulacji umysłowej, która wypowiada się za pośrednictwem książek, artykułów, czasem wykładów i przede wszystkim wystaw. Słowa podziękowania kieruję też do mojej rodziny, żony i dzieci, ponieważ nieraz moja praca nie zamyka się w ośmiu godzinach, ale często pracuję też w domu – podkreślił Adrian Rams.

Laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna za działalność w dziedzinie upowszechniania kultury został Marian Głuch, jaworznicki muzyk, który na niwie muzyki działa od ponad 50 lat, jest organizatorem muzycznych czwartków, w ramach których odbywają się koncerty dla mieszkańców miasta, wieloletnim wolontariuszem w Fundacji „Mój Czas dla seniora”, społecznikiem udzielającym się w wielu środowiskach w naszym mieście. Artysta prowadzi bezpłatne zajęcia gry na instrumentach klawiszowych m.in. w klubie „To i Owo”, w Fundacji „Mój czas dla seniora”, domu seniora „Jesień na letniej”, Fundacji Kobieca Przystań, Młodzieżowym Domu Kultury. Współpracuje z przedszkolami, szkołami podstawowymi i liceami.

– Jestem zwolennikiem muzyki na żywo, dlatego gram koncerty, prowadzę zajęcia i warsztaty. W myśl idei, że muzyka łączy pokolenia, staram się, dzięki organizowanym spotkaniom, integrować seniorów, dzieci i młodzież. Nagroda, którą dzisiaj zostałem uhonorowany, jest dla mnie motywacją do dalszej działalności – podkreślił laureat.

Nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna za jubileusz pracy twórczej otrzymała Barbara Halaś, kierownik działu kultury w Miejskim Centrum Kultury i Sportu, która w tym roku świętuje 40-lecie pracy zawodowej i 30-lecie pracy w kulturze. Laureatka zawodowo zajmuje się organizacją i koordynacją miejskich imprez masowych takich jak Dni Jaworzna, Koncert Noworoczny, Dożynki Miejskie, Tydzień Seniora i Święto Rodziny oraz dawniej Festiwalu Energii. Jest propagatorką lokalnej kultury i tradycji poprzez koordynowanie działalności zespołów śpiewaczych, prezentację tradycyjnych pieśni, strojów i potraw podczas przeglądów i festiwali odbywających się poza obszarem naszego miasta. Pani Barbara zainicjowała cykl Spotkań z Tradycją „RegionALE” i występy jaworznickich zespołów śpiewaczych podczas Festiwalu Kół Gospodyń „Polska od Kuchni”. Była też koordynatorką projektu w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego, dotyczącego rekonstrukcji ludowego haftu regionu jaworznickiego, w ramach którego powstały kompletne stroje dla zespołu śpiewaczego Szczakowianki.

– Serdecznie dziękuję szacownej kapitule za docenienie mojego skromnego wkładu w życie kulturalne naszego miasta i przyznanie mi tego wyjątkowego wyróżnienia. Bardzo dziękuję dyrekcji MCKiS za nominację do tej nagrody. Jestem wzruszona i onieśmielona tym, że znalazłam się w tym znamienitym gronie laureatów. Ta „przygoda” z kulturą tutaj się zaczęła, tu pewnie się skończy, ale póki co trwa – przyznała wzruszona.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w ATElier Kultury
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zobacz także: