Pracownicy jaworznickich instytucji spotkali się 6 lutego na organizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy konferencji poświęconej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Przedstawiciele śląskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprezentowali możliwości zatrudniania w ramach prowadzonych obecnie programów, w tym nowego: “Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

Jan Wroński, dyrektor śląskiego oddziału PFRON-u podkreślał, że w sektorze publicznym w Polsce zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami nadal jest poniżej wymaganego, sześcioprocentowego poziomu, co niesie ze sobą konsekwencje finansowe. W 2016 r. instytucje publiczne wpłaciły z tego tytułu do PFRON-u ponad 128 mln. zł. Jednocześnie praca w urzędach i służbie publicznej daje duże poczucie stabilności, co dla osób niepełnosprawnych jest czynnikiem bardzo istotnym. Dlatego tak ważne jest promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tych instytucjach. Oferowane w zamian przez PFRON korzyści to przede wszystkim dofinansowania zakupu sprzętu elektronicznego i rehabilitacyjnego, pojazdów, przystosowania infrastruktury na potrzeby osób niepełnosprawnych i dofinansowania studiów.

Zajmujemy się m.in. aktywizacją osób niepełnosprawnych. Naszym partnerem w tych działaniach jest PFRON, a jednym z jego programów jest “Stabilne zatrudnienie”. Warto, żeby jaworznickie instytucje wiedziały, co zrobić, aby aktywizować osoby niepełnosprawne, umożliwić im rozpoczęcie pracy – mówi Łukasz Curyło, p.o. dyrektora PUP-u, organizator konferencji.

To nowy, ciekawy program aktywizujący osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym. Bardzo ważne jest teraz wypromowanie go wśród urzędów i instytucji kultury – dodaje Maria Materla, Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych.

Tekst: DL

Zobacz także: