Ruszyła kampania pod hasłem „Jaworzno mówi STOP cyberprzemocy”. Za nami pierwsza konferencja, podczas której zaprezentowano założenia tego przedsięwzięcia. Pomysłodawcy chcą przede wszystkim edukować. W programie kampanii są między innymi zajęcia warsztatowe, spotkania, koncerty, gry terenowe, konkursy i dni bez internetu.

Założeniem kampanii jest podniesienie świadomości dzieci, młodzieży i rodziców na temat cyberprzemocy i e-zagrożeń. Główną przestrzenią, w której będą wdrażane projekty profilaktyczne dotyczące przemocy w sieci, jest szkoła. Projekt będzie realizowany na terenie placówek oświatowych oraz w internecie – mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.
Budowanie świata wolnego od cyberprzemocy wymaga szerokiej koalicji. Do współpracy zaproszono więc placówki oświatowe oraz jednostki miejskie. Swoje zadania w ramach akcji realizować będą bibliotekarze, instruktorzy Miejskiego Centrum Kultury i Sportu oraz ATElier Kultury, specjaliści z Zespołu Lecznictwa Otwartego, Centrum Psychoterapii i Rozwoju Self, Stowarzyszenia Epsilon i Ośrodka Interwencji Kryzysowej. – Pierwsza część kampanii będzie skupiać się na podniesieniu kompetencji nauczycieli, którzy będą ją realizować na terenie szkół. Druga część skupi się na dotarciu do dzieci i młodzieży – zapowiada Łukasz Kolarczyk, pełnomocnik prezydenta miasta ds. przedsiębiorczości i współpracy społecznej.

Hejt prowadzi często do kryzysów psychicznych. Dzieci i młodzież potrzebujące profesjonalnego wsparcia skorzystać mogą z usług psychologów i psychoterapeutów z Poradni Psychologicznej „Azymut”, która działa w strukturach Zespołu Lecznictwa Otwartego, przy Placu Górników 5 a. Niepotrzebne jest skierowanie.

Poradnia działa od października 2020 roku. Do tej pory skorzystało z niej już ponad 350 młodych jaworznian w wieku od 7 do 18 lat.

Jaworzniccy bibliotekarze już mają pomysły na to, jak chronić młodzież przed agresją w sieci. – Szukając propozycji alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi, z dala od niebezpieczeństw kryjących się w sieci, zwrócimy ich uwagę na korzyści i przyjemności wypływające z obcowania z literaturą. Zaproponujemy im udział w spotkaniach autorskich, które z jednej strony traktować będą o zjawisku cyberprzemocy i uzależnieniu np. od komputera, z drugiej zaś popularyzować właściwe wzorce zachowań w życiu społecznym. W finale zaprosimy mieszkańców miasta do udziału w wieczorze naukowców w bibliotece – zapowiada Aleksandra Bzowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W ramach czwartkowej (16 czerwca) inauguracji kampanii wysłuchać można było wykładów podkom. Kazimierza Taborowicza z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, dr. Macieja Dębskiego, założyciela i prezesa Fundacji Dbam o Mój Zasięg oraz Anny Knapik i Dawida Raka, psychologów, terapeutów i trenerów personalnych. Rozstrzygnięto też konkurs na oficjalne logo kampanii „Jaworzno mówi STOP cyberprzemocy”, który był skierowany do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Zwycięską pracę przygotowała Klaudia Kisiel z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.

Grażyna Dębała

Szeroka koalicja na rzecz walki z przemocą w internecie | fot. Materiały UM Jaworzno