Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie zaprasza do udziału w nowym projekcie “otwARTE na kulturę”.
“otwARTE na kulturę” to cykl zajęć z zakresu arteterapii z uwzględnieniem edukacji przez kulturę i sztukę. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży na różnych poziomach nauczania. Działania będą miały formę interdyscyplinarnych warsztatów edukacyjno – artystycznych o charakterze performatywnym.
Przeprowadzone zajęcia mają na celu aktywne uczestnictwo w kulturze oraz podniesienie kompetencji kulturowych odbiorców projektu.
Prowadzenie i kontakt: 
Katarzyna Pokuta 501205221
Współpraca:
Agata Woszczyna
Dominika Jarska
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu “Jaworzno mówi stop cyberprzemocy” – współfinansowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.