Od 29 kwietnia do 17 maja w Klubie MCKiS “Wega” można oglądać wystawę, przygotowaną w 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Ekspozycja zawiera publikacje książkowe, materiały prasowe, treści multimedialne i wiadomości encyklopedyczne na temat okoliczności uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie ustawy zasadniczej państwa nowożytnego, głównych jej postanowień, twórców, sytuacji geopolitycznej oraz konsekwencji militarno-politycznych.

Otwarciu wystawy towarzyszyło nastrojowe tło muzyczne oraz warsztat plastyczny, podczas którego najmłodsi wykonywali prace plastyczne o tematyce patriotycznej pod hasłem: “Z Ojczyzną na myśli”.

Zobacz także: