Duże postępy widać już na ulicy Martyniaków. Drogowcy maksymalnie wykorzystują sprzyjającą im pogodę. Na znacznej części wyłączonego obecnie z ruchu pasa drogi, tego w kierunku Osiedla Stałego, pojawił się asfalt. By zakończyć prace zgodnie z harmonogramem, drogowcy mają czas do wiosny. Na razie wszystko wskazuje na to, że uda się dotrzymać tego terminu.

– Realizacja przebudowy ulicy Martyniaków prowadzona jest zgodnie z harmonogramem – potwierdza Andrzej Kramarz, kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji z Wydziału Inwestycji Miejskich jaworznickiego magistratu. – Do tej pory wykonano uzbrojenie oraz konstrukcję jezdni prawego pasa ulicy, po którym aktualnie odbywa się ruch. Wzdłuż tego pasa wykonano chodniki oraz ścieżki rowerowe. Wykonana została przebudowa geometrii wlotu ul. Martyniaków do ul. Wojska Polskiego – wylicza Andrzej Kramarz.

Aktualnie trwa budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż lewej części jezdni. Pracy jednak wciąż zostało jeszcze sporo. Po wykonaniu tych robót rozpocznie się układanie warstw konstrukcyjnych korpusu drogi lewego pasa. Równolegle trwają prace branżowe: elektryczne związane z budową doświetleń przejść dla pieszych oraz zasilaniem wiat przystankowych. Prowadzone są też prace teletechniczne. – Ostateczną częścią prac będzie ułożenie ostatniej warstwy bitumicznej jezdni w całym przekroju ul. Martyniaków i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu – zapowiada Andrzej Kramarz.

Ważne prace drogowe trwają też w Byczynie. Na przełomie września i października ruszyły tu prace rozbiórkowe. Droga Krajowa nr 79 na byczyńskim odcinku o długości 1,5 km zyska nowy ślad. Zgodnie z projektem przebudowa rozpoczyna się w rejonie ulicy Barana. Droga zostanie odsunięta od centrum Byczyny, a w rejonie przysiółka Koszówki powróci na stary ślad. W rejonie ulic Rapackiego i Nauczycielskiej powstaną łączniki starego i nowego śladu DK79. Aby krzyżówki były bezpieczne, ruchem kierować będą sygnalizatory świetlne. Nad potokiem Byczynka powstanie pięcioprzęsłowy wiadukt o długości 153 m. Wzdłuż wiaduktu biegły będą wygodne chodniki, oddzielone od jezdni barierami stalowymi. Chodniki powstaną również wzdłuż nowego śladu DK 79. Trotuary będą miały szerokość 1,5 m i oddzielone będą od jezdni barierą, rowem i ekranem akustycznym. Ulica odsunięta zostanie od centrum dzielnicy. Dzięki temu w Byczynie będzie bezpieczniej, spokojniej i ciszej, bo dziś z powodu natężenia ruchu to najgłośniejsza dzielnica Jaworzna.

Projekt przewiduje również realizację chodników, zjazdów i dwóch zatok autobusowych, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, odwodnienie, wodociąg, przebudowę kolidujących urządzeń teletechniki, oświetlenie, zasilanie energetyczne, budowę ekranów akustycznych typu zielona ściana i sygnalizacji świetlnej. Uporządkowane zostaną też tereny zielone.

Postępy prac dostrzegają też kierowcy. Zmotoryzowani przyznają, że z niecierpliwością czekają na zakończenie remontu. – Przyznaję, że kiedy dowiedziałem się o planowanym remoncie tej ulicy, to spodziewałem się gigantycznych korków, albo przynajmniej długich objazdów. Tymczasem, jak dotąd, remont nie jest bardzo uciążliwy. Czekam jednak aż się skończy, żeby tą drogą można było nie tylko jechać w stronę centrum miasta, ale również wyjechać w kierunku Sosnowca. Tym bardziej, że przybędzie dodatkowy pas do skrętu z ulicy Martyniaków w lewo. Dla mnie to duże ułatwienie – podkreśla Michał Szeliga, kierowca z Jaworzna.

Remont ulicy Martyniaków ruszył na przełomie lutego i marca. W tym etapie przebudowany zostanie odcinek od skrzyżowania z Wojska Polskiego do krzyżówki z ulicą Promienną. W ramach prac droga zostanie właściwie zbudowana od nowa. Przede wszystkim wzmocniona zostanie jej konstrukcja. Ważną zmianą będzie też dodatkowy pas do skrętu w lewo z ulicy Martyniaków w kierunku Sosnowca i Katowic. Przejścia dla pieszych zostaną doświetlone, a rowerzyści będą mogli korzystać z wygodnej drogi dla cyklistów.

Ten etap przebudowy ulicy Martyniaków kosztować będzie nieco ponad 10,5 mln zł, z czego nieco ponad 3,9 mln zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. W kosztach przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej partycypuje spółka Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.

Grażyna Dębała

Ul. Martyniaków to fragment korytarza dla tirów | fot. Grażyna Dębała