Kilkanaście osób, najbardziej zaangażowanych w inicjatywę Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego, spotkało się w poniedziałek, 26 lutego, z urzędnikami jaworznickiego magistratu na otwartej debacie, podczas której omawiane były propozycje zmian w budżecie partycypacyjnym.

Tegoroczne konsultacje społeczne rozpoczęły się podobnym spotkaniem już 23 stycznia. Po wstępnych uwagach, które pojawiły się tamtego dnia, mieszkańcy mieli czas do 16 lutego na zgłaszanie kolejnych wniosków i pomysłów dotyczących JBO. Poniedziałkowa debata była zatem okazją do podsumowania wszystkich dotychczasowych postulatów. Pojawiły się nawet ze strony mieszkańców propozycje zupełnie nowych modeli budżetu partycypacyjnego.

Pomysłów zmian jest sporo, a podobne konsultacje, jak pokazywały to poprzednie lata, przyniosły wymierne efekty. Na wniosek mieszkańców wprowadzono m.in. podział na zadania ogólnomiejskie i lokalne, zmieniono możliwość realizacji projektów JBO na terenach placówek oświatowych czy też zwiększono wymaganą ilość podpisów poparcia pod projektami. Widać, że osobom zaangażowanym w tę ideę zależy na jak najsprawniejszej realizacji JBO. Cieszy też, że mimo pojawiających się różnic zdań, efekty wykorzystywania budżetu partycypacyjnego w naszym mieście już bardzo dobrze widać.

Sądzę, że teraz mamy się już czym pochwalić. Mówimy dziś o szóstej edycji budżetu, a co roku wprowadzamy różne konstruktywne zmiany i ciągle idziemy we właściwym kierunku. Dziś jesteśmy w dobrej sytuacji, bo możemy obserwować w mieście efekty państwa dobrych działań. Choć jak pamiętamy, początki były trudne – zaznacza Ewa Sidełko-Paleczny, sekretarz miasta, która prowadziła spotkanie.

Urzędnicy, którzy współpracują z mieszkańcami w corocznym opracowywaniu kształtu budżetu partycypacyjnego, zapowiadają na 13 marca spotkanie, podczas którego poznamy wybrane modele JBO na 2019 rok. Nie wiadomo, jeszcze ile tych modeli będzie, ale po ich zaprezentowaniu mieszkańcy znów będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

Po uzyskaniu opinii Wydziału Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego, już końcem kwietnia będziemy chcieli przedstawić radnym gotowy model JBO. Chcemy, żeby mieszkańcy mieli jak najwięcej czasu nad opracowywaniem swoich projektów na kolejny rok i żeby mogli w odpowiednim czasie je złożyć -mówi Ewa Sidełko-Paleczny.

Harmonogram najbliższych prac nad przyszłorocznym JBO:

  • 13 marca godz. 16.00 sala obrad UM: Prezentacja modeli JBO 2019;
  • 20 marca: Składanie uwag do modeli JBO 2019;
  • 26 marca godz. 16.00: Spotkanie podsumowujące – Prezentacja JBO 2019
  • 10 kwietnia: Publikacja ostatecznej wersji uchwały JBO 2019

Zobacz także: