Władze miasta nie zwalniają tempa w polepszaniu warunków życia mieszkańcom. Przyjęty program “Jaworzno Wspiera Rodziny” w szybkim czasie zyskał bardzo mocne fundamenty. Decyzją prezydenta Pawła Silberta skierowano pakiet uchwał “żłobkowych” i poczyniono starania o uzyskanie dofinansowań z zewnątrz.

Do miasta wpłynęło 600 tys. zł, z rządowego programu MALUCH+. Z informacji uzyskanych od zastępcy prezydenta Moniki Bryl, wiemy również, że prawdopodobnie z pozytywnym skutkiem zostanie rozstrzygnięty konkurs unijny i Jaworzno otrzyma 1,2 mln zł. Te duże sukcesy zostały wsparte bardzo realną pomocą finansową dla jaworznickich rodzin – 300 zł dopłaty do prywatnych żłobków i klubików dziecięcych znacznie odciążą domowe budżety. Gdy do tych bardzo namacalnych rzeczy dołożymy cały pakiet działań edukacyjnych, rekreacyjnych i zdrowotnych program jest jednym z bardziej wiodących w regionie. Już od czerwca ruszają pikniki w ramach “Aktywnych dzielnic”.

Gwarancję opieki w pierwszym publicznym żłobku zyska 30 dzieci. Żłobek powstanie w budynku Przedszkola Miejskiego nr 9. Pomieszczenia zostaną zaadaptowane na potrzeby maluchów, już wkrótce ekipy remontowe zabiorą się do pracy. Jednak to nie koniec! Jak przekazała nam wiceprezydent Monika Bryl, gmina złożyła już kolejny wniosek na dofinansowanie kolejnych 70 miejsc w następnym publicznym żłobku. Lokalizacją będzie osiedle Podłęże. To jedno z większych skupisk ludzi w mieście i taka potrzeba jest ewidentna. Na ten cel zagospodarowane zostaną pomieszczenia w obecnym Przedszkolu Miejskim Nr 26 przy ul. Towarowej.

Plan jest jasny, w ubiegłym roku wspólnie z mieszkańcami, wystartowaliśmy z dużym programem społecznym “Jaworzno Wspiera Rodziny”. Wywiązujemy się z jego zapisów, ustalamy kolejne kroki z rodzicami. Utworzenie żłobka z 30 miejscami zmierza do zakładanego finału. Już od września nowy żłobek wraz z dopłatami będzie stanowił realne wsparcie dla rodzin. Nie poprzestajemy na tym i już staramy się o utworzenie w 2019 roku kolejnych 70 miejsc dla dzieci – tym razem na Podłężu – mówi Monika Bryl. Utworzenie łącznie 100 miejsc opieki nad najmniejszymi dziećmi jest naszym priorytetem i konsekwentnie realizujemy to zamierzenie – dodaje pani wiceprezydent.

Tekst: RED

Zobacz także: