Ponad 93 miliony złotych kosztować będą kolejne inwestycje Wodociągów Jaworzno w latach 2018-2021. Wynika to z planu zatwierdzonego przez prezydenta naszego miasta, Pawła Silberta, podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągów Jaworzno sp. z o.o., które odbyło się w poniedziałek, 15 stycznia 2018 r.

Oprócz obecnie prowadzonych zadań m. in. w Byczynie i Jeleniu Łęgu, zamierzamy wybudować nową sieć kanalizacyjną dla dzielnic: Wilkoszyn, Jeziorki, Cezarówka Górna i Dolna – wyjaśnia Józef Natonek, prezes Wodociągów Jaworzno.

Projekt wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej w naszym mieście, który rozpoczął się w 2010 r., miał już 6 edycji. W tym czasie za prawie 320 mln zł wybudowano i zmodernizowano ponad 150 kilometrów sieci, z której korzysta 15 tysięcy mieszkańców.

Bardzo ważną inwestycją było uruchomienie nowoczesnego ujęcia wody pitnej Piaskownia. Dzięki temu mamy nie tylko dobrą i zdrową wodę, ale też od 2014 r. nie zmienioną jej cenę. W ostatnich latach modernizowane były też inne głębinowe ujęcia wody, zbiornik na Warpiu i oczyszczalnia ścieków.

Przedstawiony plan to konsekwencja naszej polityki dotyczącej wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej dla mieszkańców. Ten plan to nasza konkretna wizja, cel dla dalszego rozwijania Jaworzna, jego dzielnic i dbałości o środowisko – zaznacza prezydent Paweł Silbert.

Budowa nowych odcinków sieci, to nie tylko wygoda użytkowania dla mieszkańców, ale również ochrona warstw wodonośnych i gruntów. Plan rozwoju obejmuje też powstanie komputerowego modelu sieci wodociągowej i drugi etap modernizacji oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb.

Zaplanowane inwestycje w głównej mierze mają być sfinansowane ze środków zewnętrznych.

Najważniejsze inwestycje wodociągowe w Jaworznie

W okresie od 2002 do 2013 r. spółka zmodernizowała i przebudowała blisko 110 km sieci wod.-kan. W tym 34 km sieci wodociągowej oraz 76 km sieci kanalizacyjnej. Wśród najważniejszych podjętych inwestycji można w tym okresie zaliczyć budowę ok. 86 km kanalizacji, ponad 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni, dla blisko 13 tys. mieszkańców Góry Piasku, Długoszyna, Pieczysk i Ciężkowic oraz budowę Stacji Uzdatniania Wody SUW “Piaskownia” (koszt: 119,8 mln zł).

2015 r. Modernizacja oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb, budowa 14 km nowej kanalizacji sanitarnej dla blisko 500 posesji w dzielnicach Bory i Warpie. Koszt: 66,5 mln zł.

2016 r. Rozpoczęcie budowy kanalizacji w dzielnicy Jeleń Łęg oraz w ulicach: Śląskiej, Paderewskiego. Koszt: 16,8 mln zł.

2017 r. Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w osiedlu Byczyna – ok. 35 km sieci sanitarnej dla 3523 mieszkańców oraz 15 km sieci wodociągowej. Koszt: 26,5 mln zł.

2018 r. Ruszają kolejne inwestycje Wodociągów Jaworzno zaplanowane na lata 2018-2021.

W ostatnich latach zmodernizowane i wybudowane zostały ujęcia i zbiorniki wody pitnej, przepompownia i tłocznia ścieków oraz sieć wodno-kanalizacyjna w większości osiedli mieszkaniowych.

Tekst: DL