O wsi Jaworzno

Większy i ważniejszy pokład węgla w okręgu Krakowa jest w Jaworznie, niedaleko granicy pruskiej. Najlepiej udać się tam koleją do Szczakowej, a potem pieszo.

Wieś Jaworzno leży w okolicy piaszczystej, ale posiada grunty pod uprawę. Pokłady węgla nie leżą poziomo, ale ukośnie. Górnicy po przekopaniu jednego miejsca udają się w inne. Często się tak zdarza, że za pokładami, odsłaniają się miejsca, gdzie dochodzi do samozapalania się węgla. Najlepszym sposobem jest odciąć to miejsca od dostępu do powietrza.

W Dąbrowie leżącej niedaleko Jaworzna znajduje się pokład węgla, który daje wsi drugie miejsce w ilości wydobycia.

Jednak głównym tutaj problemem przy wydobyciu jest gromadząca się woda w kopalni i gdyby nie maszyny parowe, które ciągle ją pompują, w ciągu pół doby cała kopalnia byłaby zalana.

Mimo ciągłej pracy maszyny, robotnicy muszą brodzić w wodzie po kostki, chyba że podłożą deski.

Źródło: Czytelnia Niedzielna nr 10 z 1862 r.

Zobacz także: