Pamięci nauczycieli

Na ścianie budynku SP nr 1 znajduje się tablica poświęcona nauczycielom Jaworzna, którzy polegli w latach 1939-1945. Niemiecka okupacja ziem polskich szczególnie dyskryminowała szkolnictwo. Ograniczano program nauczania i ilość godzin lekcyjnych nawet do 12 godzin tygodniowo. Wykorzystywano budynki szkół dla realizacji własnych celów. Szkołę przy ul. Mickiewicza i T. Kościuszki w Szczakowej zamieniono na szkoły niemieckie, a w Ciężkowicach i Pieczyskach budynki szkół zajęły Wehrmacht i administracja niemiecka. Szkołę na Pechniku przekształcono na obóz  dla jeńców angielskich. Wszystko to miało potęgować przeświadczenie o beznadziejności polskiej oświaty w tym okresie. W tej sytuacji nauczyciele próbowali przeciwdziałać. W 1939 roku powstała Tajna
Organizacja Nauczycielska, zorganizowano tajne ośrodki nauczania prowadzone przez jaworznickich nauczycieli. Niemcy pod różnymi pretekstami aresztowali i wywieźli do obozów pracy wielu pedagogów. Zaledwie kilku z nich powróciło do Jaworzna.

Źródło: Zeszyty Historyczne Miasta Jaworzna z 2000 r.

Zobacz także: