Minęło 30 lat, odkąd w mieście powstała Miejska Jadłodajnia. Dzisiaj serwuje ona blisko tysiąc posiłków dziennie. Stołują się tu m.in. podopieczni jaworznickiego MOPS-u, ale w pysznej i domowej kuchni przy ul. Zacisze rozsmakowali się także inni mieszkańcy. – Nasza praca przynosi wiele satysfakcji. Obowiązków mamy wiele, ale cieszy nas to, że mieszkańcy miasta chętnie do nas wracają, co świadczy o tym, że nasze posiłki im smakują – mówi Ewa Kamysz-Szczęch, kierownik jadłodajni.

Kierownicze stanowisko pani Ewa obejmuje od zeszłego roku, ale w jadłodajni pracuje już ponad 20 lat. – Dzięki temu doskonale zdaję sobie sprawę z potrzeb mieszkańców, a nasza placówka wychodzi im naprzeciw – zapewnia pani Ewa.

Głównym celem Miejskiej Jadłodajni jest zapewnienie potrzebującym osobom wsparcia w zakresie całodziennego wyżywienia. Na talony wydawane są tutaj posiłki osobom korzystającym z pomocy jaworznickiego MOPS-u. Placówka zapewnia też posiłki podopiecznym Dziennych Domów Pomocy Społecznej, Domów Noclegowych dla Osób Bezdomnych oraz innych ośrodków wsparcia. W jaworznickiej jadłodajni organizowane są także wigilie dla samotnych i bezdomnych oraz podopiecznych Ogniska Wychowawczego w Jaworznie.

Jadłodajnia wydaje również posiłki dla osób biorących udział w akcjach ratowniczych o znamionach kryzysu oraz osób poszkodowanych przez klęski żywiołowe bądź zdarzenia losowe.

Jadłodajnia nie zaniechała swojej pracy także w czasie pandemii. Wydawała wtedy posiłki na wynos i w ten sposób odpowiadała na oczekiwania swoich stałych klientów, głównie osób starszych i samotnych. Jadłodajnia działała też na pełnych obrotach, gdy do miasta zawitali uchodźcy z Ukrainy, którzy mogli tu liczyć na ciepły posiłek.

Miejska Jadłodajnia otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 11-16, dla każdego mieszkańca. Dzięki opłatom, pobranym za każdy komercyjny posiłek, miastu udaje się w dużym stopniu pokryć wydatki na utrzymanie tego miejsca.

Z okazji 30-lecia działalności, życzenia i gratulacje złożył na ręce Ewy Kamysz-Szczęch Łukasz Kolarczyk, zastępca prezydenta miasta. Kolejnych lat satysfakcjonującej pracy pracownikom jadłodajni życzyły także Mariola Zych-Walaszczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz Magdalena Tomaszewska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Natalia Czeleń

Miejska Jadłodajnia wspiera potrzebujących ciepłym posiłkiem i dobrym słowem od 30 lat | fot. Materiały UM Jaworzno