Mimo ulewnych deszczy, jakie przeszły nad naszym regionem w ciągu ostatniego weekendu oraz w nocy z poniedziałku na wtorek, miejska kanalizacja deszczowa nieźle spełniła swoje zadanie. W województwie śląskim strażacy interweniowali w tym czasie aż 500 razy. Najwięcej w powiatach gliwickim, raciborskim, rybnickim i pszczyńskim.

Przede wszystkim wypompowywali tam wodę z podtopionych posesji, zalanych pomieszczeń w budynkach i z dróg, udrażniali przepusty oraz usuwali powalone przez wiatr drzewa. W Jaworznie było zdecydowanie spokojniej.

Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w poniedziałek, 22 sierpnia, pomagali uporać się z nadmiarem wody w Szczakowej i w sąsiedztwie Obwodnicy Północnej. Drogowcy przygotowali też zbiorniki retencyjne do przyjęcia wody podczas najbliższych opadów i zachęcają, by zgłaszać podobne problemy. Można to zrobić za pośrednictwem całodobowej infolinii. – Szkody spowodowane intensywnymi opadami należy zgłaszać do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Dzwonić można pod numer 32 61 81 890. Linia czynna jest całą dobę – potwierdza Izabela Miszczyk, rzecznik prasowy MZDiM.

Pracownicy Wodociągów Jaworzno zwracają uwagę na znaczenie przelewów burzowych, które podczas ulewnych deszczy pomagają zapobiegać lokalnym podtopieniom. – Przelew burzowy to awaryjny bufor bezpieczeństwa. To ratunkowe ujście dla wód opadowych, których nagłe spiętrzenie się w kanalizacji mogłoby doprowadzić do podtopień i zalań – tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno, Sławomir Grucel.

Przelewy burzowe uruchamiają się tylko w okresie deszczu i burz. Skutecznie odprowadzają nadmiar wody z terenów zurbanizowanych i utwardzonych bezpośrednio do odbiornika, np. do rzeki. To normalna i zgodna z prawem praktyka. Mimo to może budzić zaniepokojenie świadków. Tak właśnie było w sobotę, 20 sierpnia, kiedy wędkujący w Białej Przemszy jaworznianin zauważył wypływające do rzeki ciemne ścieki. Natychmiast poinformował o tym odpowiednie służby. Po zbadaniu miejsca okazało się, że zanieczyszczona woda pochodzi z odwodnienia kanalizacji burzowej. – Barwa ścieków deszczowych zawsze będzie różnić się od wody w rzece. Jest to naturalna sytuacja obserwowana w terenie, gdyż wody deszczowe w zlewni kanalizacyjnej zbierają nieczystości z dróg, kanału i przypadkowych miejsc przy kolektorze ściekowym. Jest to więc woda częściowo zmieszana ze ściekami, ale także woda pełna żwiru, mułu i piasku – tłumaczy Sławomir Grucel.

Prawidłowe działanie przelewów burzowych skutecznie chroni jednak mieszkańców miasta przed wylewaniem się ścieków przez włazy kanalizacyjne na ulice czy przed cofaniem się ścieków do budynków.

Natalia Czeleń

Rozbudowa pompowni przy ul. Batorego dodatkowo usprawni system kanalizacyjny | fot. Materiały Wodociągi Jaworzno