Rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych w naszym mieście. To kolejny etap działań, które mają umożliwić uruchomienie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, gdzie powstać może nawet 12 tysięcy nowych miejsc pracy.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy zajmie około 300 hektarów. Położony jest w północno-zachodniej części miasta, na terenach poprzemysłowych, w okolicy jaworznickich elektrowni, przy węźle dróg A4 z S1. To właśnie tutaj powstać może fabryka samochodów elektrycznych polskiej marki Izera. – Na działce inwestycyjnej, na której zlokalizowana ma być fabryka samochodów elektrycznych marki IZERA, trwa wycinka drzewostanu wraz z oczyszczeniem terenu. Prace wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez podmioty do tego uprawnione. By zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, obowiązuje zakaz wchodzenia osobom postronnym. Teren jest chroniony i monitorowany, prosimy o przestrzeganie zaleceń bezpieczeństwa i zakazów – potwierdza Katarzyna Florek z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

JOG ma być odpowiedzią na zbliżające się niekorzystne zjawiska ekonomiczne. Chodzi tu między innymi o realizację zasad zielonej polityki i wygaszanie kopalń. Szacuje się, że po pełnym zagospodarowaniu JOG potencjalna liczba nowych miejsc pracy to 10-12 tysięcy, a przewidywane roczne przychody do kasy gminy z tytułu podatków gruntowych to około 60 mln zł.

Wycinka drzew budzi obawy mieszkańców, ale urzędnicy przekonują, że prace prowadzone są w ścisłym porozumieniu z przyrodnikami, a wycinka, zgodnie z przepisami, prowadzona będzie poza sezonem lęgowym ptaków. – Zajmujemy się inwentaryzacją przyrody i nadzorami przyrodniczymi na terenach inwestycyjnych. Musieliśmy cały teren przeznaczony pod JOG zinwentaryzować. Zespół przyrodniczy pracował tu przez kilka miesięcy – informuje przyrodnik Paweł Seget kierownik Zespołu Przyrodniczego.

Zdaniem ekspertów, całość obszaru nie stanowi dużej wartości przyrodniczej, a to co było cenne, udało się przenieść lub skompensować. Przyrodnicy trafili tu m.in. na kilka gatunków chronionych. Część populacji została przeniesiona w bezpieczne miejsce. Odnaleziono tam też kopce mrówek. Te zostaną przeniesione wiosną, by zimą owadów nie wybudzać.
Najcenniejszy fragment, około 5 ha, został wygrodzony płotem i zostanie utrzymany w niezmieniony stanie.

W Jaworznie od lat stawia się na przyrodę. Tworzone są obszary chronione, użytki ekologiczne, arboreta i parki. Regularnie prowadzone są nowe nasadzenia. 75 proc. powierzchni Jaworzna to tereny zielone. W ten ekologiczny nurt wpisuje się też elektromobilność w komunikacji miejskiej. – W planach są kolejne miejsca, które będą obejmowane ochroną przyrodniczą, programami naukowymi czy też pozostawiane przyrodzie, jako obszary cenne dla natury.  Łączna powierzchnia terenów chronionych przyrodniczo w naszym mieście wynosi obecnie już 1 159,83ha. Tereny przemysłowe stanowią jedynie 728 ha powierzchni miasta – podkreśla Katarzyna Folerk.

GD

Na terenie JOG powstanie nawet 12 tysięcy nowych miejsc pracy
| fot. Materiały UM Jaworzno / ElectroMobility Poland

Zobacz także: