Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej Miasta Jaworzna radni decydować będą o zapisach uchwały, która określa zasady Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Ważnych zmian w projekcie jest sporo, bo trzeba było uwzględnić nowe przepisy.

W najbliższej edycji JBO do rozdysponowania będzie 2,8 mln zł, bo w przypadku Jaworzna właśnie tyle wynosi 0,5 proc. wydatków gminy za 2018 rok zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Z tej kwoty na realizację zadań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych przeznaczone zostanie 2,2 mln zł. Pozostała kwota, czyli 600 tys. zł pokryje koszty modernizacji i rozbudowy obiektów, które dotąd powstały w ramach JBO.

W konsultacjach udział będą mogli brać wszyscy mieszkańcy Jaworzna. Wszystkie zgłaszane inicjatywy będą miały charakter ogólnomiejski. Inwestycje mogą być lokowane wyłącznie na terenach gminnych. Warunkiem jest zapewnienie nieograniczonego dostępu do terenu. Każdy mieszkaniec będzie miał jeden głos, a wnioski, podobnie jak dotąd, składać można
będzie osobiście, mailowo i drogą pocztową. Ważne jest to, że jedna osoba będzie mogła zgłosić wyłącznie jedno zadanie.

Zgłoszone projekty weryfikować będzie zespół ds. budżetu obywatelskiego, który tworzyć będą pracownicy urzędu i reprezentanci społeczni. Grupę powoływał będzie prezydent Jaworzna. Na etapie oceny formalnej i merytorycznej każdy wnioskodawca będzie mógł się odwołać od oceny negatywnej. Zgodnie z nowym projektem uchwały w sprawie JBO zmienia się minimalna liczba poparcia wniosku oraz minimalna liczba głosów oddanych na zadanie w głosowaniu. Teraz trzeba zdobyć poparcie przynajmniej 30 mieszkańców. Samo głosowanie nadal będzie odbywać się tradycyjnie i elektronicznie.

Za nami wiele spotkań, dyskusji i wniosków, które kolejny raz stanowiły podstawę nowych regulacji JBO. Serdecznie dziękujemy osobom zaangażowanym w tworzenie nowej procedury budżetu obywatelskiego – podkreślają urzędnicy z jaworznickiego magistratu.

Jeżeli radni zaakceptują projekt uchwały, to już w kwietniu ruszy akcja informacyjna, podczas której urzędnicy będą szczegółowo omawiać przyjęte w dokumencie założenia. Na przełomie kwietnia i maja mieszkańcy będą mogli składać swoje propozycje zadań do realizacji w ramach tegorocznego JBO.

Jaworznicki Budżet Obywatelski ma wpływ na zmiany, jakie zachodzą w mieście. W jego ramach zainwestowaliśmy już ponad 15 mln zł. Przypomnijmy. Zdecydowanie najwięcej zrealizowanych projektów wiąże się z rekreacją i sportem. Jaworznianie bardzo chętnie wybierają projekty dotyczące budowy i modernizacji placów zabaw oraz boisk sportowych. Wśród zrealizowanych propozycji znalazły się projekt modernizacji strażnicy OSP i organizacja festynu rodzinnego. Jaworznianie głosowali też na projekt dotyczący kontroli populacji i zdrowia kotów, monitoringu placów zabaw i bloków mieszkalnych, budowę kortu tenisowego, remont chodnika, parkingów, zakup stołu multimedialnego dla szkoły oraz turniej gier komputerowych. W ramach ostatniej edycji JBO na terenie GEOsfery powstała tężnia solankowa.

Tekst: Grażyna Dębała