Radni podczas ostatniej sesji (28 marca) uchwalili nowe zasady Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Wprowadzają one sporo zmian, które wymusiły ustawowe regulacje. Przede wszystkim głosować będziemy już tylko na projekty ogólnomiejskie, czyli takie, które zaspokajają potrzeby wszystkich mieszkańców miasta. Nie będzie zadań lokalnych. Projekt zadania może zgłosić każdy mieszkaniec miasta, a nowa zasada pozwala na to, by jedna osoba zgłosiła tylko jeden projekt.

Nowością jest też pula pieniędzy przeznaczanych na zadania realizowane w ramach JBO. Teraz kwota ta zależna będzie od wydatków gminy. Zgodnie z nowymi przepisami na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczyć należy nie mniej niż 0,5 proc. wydatków gminy za poprzedni rok zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. W przypadku Jaworzna będzie to ok. 2,8 mln zł.

Ta kwota nie jest wpisana w tekście uchwały. Prezydent corocznie, w formie zarządzenia, będzie ogłaszał, jaka kwota, zgodnie z ustawowymi regulacjami, w danym roku będzie przeznaczona na zadania związane z JBO – tłumaczy Barbara Proksa, kierownik referatu organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Jaworznie.

Cała kwota przeznaczona na realizację zadań JBO podzielona zostanie na dwie pule. Część pieniędzy wydana zostanie na zadania inwestycyjne, a pozostałe środki posłużą na realizację zadań nieinwestycyjnych. Autorzy projektów powinni zwrócić uwagę na to, w której kategorii zgłaszają zadanie, bo od tego zależy, jaką kwotę można będzie na nie wydać.

Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, to koszt ich realizacji musi się mieścić w kwocie 2,2 mln zł. Z kolei te nieinwestycyjne nie mogą być bardziej kosztowne niż 200 tys. zł. Natomiast, jeżeli projekt dotyczy modernizacji lub rozbudowy istniejącego już obiektu JBO, to jego maksymalna wartość nie może przekroczyć 60 tys. zł.

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie JBO pozwala na realizację kolejnych etapów tego przedsięwzięcia. Urzędnicy już wyznaczyli daty konsultacji i spotkań. Są one przez lata świetnie wypracowane i uspołecznione. Od początku w ten proces mocno zaangażowana jest Ewa Sidełko-Paleczny, sekretarz miasta.

16 i 24 kwietnia w sali obrad UM odbędą się spotkania informacyjne dla mieszkańców. Będą rozpoczynać się o godz. o godz. 17. Na 30 kwietnia i 15 maja, w godz. od 9 do 16, zaplanowano terminy maratonów pisania wniosków. Specjaliści z magistratu pomogą wtedy wypełnić potrzebne formularze i odpowiedzą na najważniejsze pytania, dotyczące wniosków kolejnej edycji JBO. Od 6 do 27 maja składać można będzie wnioski, a wyniki głosowania mieszkańców poznamy we wrześniu.

Tekst: GD