O tym, jak dziś rozumiany jest patriotyzm dyskutowano podczas specjalnej debaty zorganizowanej w Muzeum Miasta Jaworzna.

Wśród dyskutantów znaleźli się uczniowie najstarszych klas Szkoły Podstawowej nr 7, a także dorośli przedstawiciele różnych środowisk. Temat wybrano nieprzypadkowo. Rozważania o patriotyzmie wpisują się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zależało nam na tym, żeby do tej debaty zaprosić osoby w różnym wieku, które mają inne doświadczenia zawodowe i życiowe. Dzięki tej różnorodności debata jest wielowątkowa i bardzo ciekawa – mówi Sylwia Szymczyk nauczycielka w SP 7.

Punktem wyjścia dla dyskutantów była słownikowa definicja “patriotyzmu”, która pod tym pojęciem każe rozumieć umiłowanie ojczyzny.

Młodzi ludzie generalnie zgadzali się z tą definicją, ale podkreślali też, że przejawy postawy patriotycznej są dziś zupełnie inne niż w czasach, gdy o wolność trzeba było walczyć. Dostrzegali jednak wagę historii i tradycji.

Dziś ważniejsze jest chyba to, by polskość podtrzymywać i rozwijać, choćby przez kultywowanie naszych zwyczajów, rozpowszechnianie naszej kultury, muzyki, sztuki czy troskę o język polski – podkreślali uczniowie.

Sporo do powiedzenia mieli dorośli dyskutanci. Kinga Jędrzejek, komendantka hufca ZHP i dyrektor Szkoły Podstawowej 19 w Jaworznie podzieliła się swoim rozumieniem patriotyzmu.

Dla mnie trzy filary patriotyzmu to: troska, odpowiedzialność i aktywność. Troska może dotyczyć mojej rodziny, dzielnicy czy miasta. Odpowiedzialność to mądre, nastawione na dobre skutki postępowanie. Aktywność to działanie na rzecz drugiego człowieka czy przyrody – wyjaśniała Kinga Jędrzejek.

Na wielką rolę lokalnego patriotyzmu i tego związanego z rodziną, najbliższymi, sąsiadami i mieszkańcami zwróciła uwagę Krystyna Łaźnia, prezes Stowarzyszenia Jaworznicki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Dyskutanci poruszyli wiele ważnych tematów związanych z patriotyzmem.

Młodzi ludzie nieco inaczej postrzegają patriotyzm. Dla nich to już nie walka o wolność i niepodległość, ale raczej troska o to, co jest i co będzie – zauważyła Aneta Wilczyńska, nauczycielka w SP 7.

Wszyscy dorośli uczestnicy spotkania byli pod wrażeniem dojrzałości sądów i ciekawych wypowiedzi uczniów.

To świetna okazja, żeby wymienić się poglądami, żeby wzajemnie się od siebie uczyć – powiedział Przemysław Dudzik, gospodarz debaty i dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna.

Konkluzją była wola zorganizowania kolejnych debat poświęconych ważnym społecznie, nurtującym nie tylko młodzież tematom.

Tekst: GD