W jaworznickim magistracie trwa merytoryczna weryfikacja wniosków złożonych w ramach tegorocznej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Do tego etapu zakwalifikowano 62 projekty, co oznacza, że z powodów formalnych urzędnicy odrzucili 4 wnioski. Weryfikacja merytoryczna potrwa do końca sierpnia.

Prace prowadzą wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego i jednostki podległe gminie, które kontrolują między innymi zgodność zadań z definicją zadania publicznego oraz własność terenów, na których zaplanowane są poszczególne przedsięwzięcia wraz z kosztorysami tych projektów. We wrześniu poznamy ostateczną liczbę zadań poddanych pod głosowanie w VI edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego – zapowiadają urzędnicy z jaworznickiego magistratu.

13 projektów zgłoszono w ramach budżetu ogólnomiejskiego. Pomysły na to, jak zagospodarować pieniądze z miejskiego budżetu są bardzo zróżnicowane. Jeden dotyczy na przykład budowy wieży widokowej z miejscami lęgowymi dla jerzyków w parku Gródek. Inne, to m.in. utworzenie strefy aktywności rodzinnej na Równej Górce, powiększenie ogrodu sensorycznego w GEOsferze czy budowa boisk. Oryginalnym pomysłem jest też stworzenie na terenie Jaworzna Jadłodzielni, czyli miejsca, gdzie można by było podzielić się jedzeniem.

W ramach lokalnych budżetów tradycyjnie już wiele konceptów dotyczy utworzenia lub rozbudowy placów zabaw i boisk oraz stworzenia dodatkowych miejsc parkingowych czy remontów chodników i skrzyżowań. W obszarze Byczyna i Cezarówka Dolna padła propozycja przeprowadzenia modernizacji przystanku autobusowego, miałaby ona polegać na montażu podświetlanych wiat, tablicy informacji pasażerskiej, a także monitorowanej wiaty ze stojakami na rowery.

Jedną z propozycji dla Ciężkowic jest zakup trzech trybunek sportowych, podestu scenicznego, ławeczek, parawanów harmonijkowych oraz zestawu do profesjonalnego nagłośnienia różnorodnych wydarzeń scenicznych organizowanych w dzielnicy. W Długoszynie zaproponowano przygotowanie wydawnictwa albumowego o roboczym tytule “Długoszyn – historia ilustrowana fotografiami”. W obszarze Szczakowa mieszkańcy zaproponowali m.in. utworzenie ogólnodostępnej wiaty grillowej na terenie OWR Sosina, a w Śródmieściu aż dwie propozycje dotyczą utworzenia wybiegu dla psów.

Pełną listę projektów można znaleźć na stronie internetowej http://www.jbo.jaworzno.pl.

Tekst: GD

Zobacz także: