Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami XX Konkursu Piosenki Turystycznej i Ekologicznej.

14 października – PRZEDSZKOLA – zespoły i soliści 

15 października – SZKOŁY PODSTAWOWE – zespoły i soliści 

15 października – SZKOŁY PONADPODSTAWOWE – zespoły i soliści