Kończą się prace przy budowie nowego pawilonu na terenie jaworznickiej GEOsfery. To dobra wiadomość dla wielu jaworznian, bo z danych ośrodka wynika, że w ubiegłym roku GEOsferę odwiedziło około 80 tysięcy osób. Już wkrótce placówka będzie mogła korzystać z dwóch dodatkowych sal. W sumie to 300 metrów dodatkowej przestrzeni.

Prace rzeczywiście dobiegają końca. Zostały jeszcze drobne poprawki, sprzątanie i oczywiście przygotowanie sal. Do pomocy przy aranżacji wnętrz chcieliśmy zaprosić specjalistów, którzy pracowali w Muzeum Śląskim. Dopinamy tę sprawę na ostatni guzik – mówi Agnieszka Chećko, kierownik GEOsfery.

Czas ma duże znaczenie, bo pracownicy ośrodka edukacji geologicznej chcą, by Naukowe Wagary organizowane tradycyjnie w połowie marca, odbyły się już w nowych wnętrzach. Ważna jest też odpowiednia aranżacja. Mimo budowy dwóch nowych sal miejsca wciąż nie będzie zbyt wiele, toteż wszystkim zależy na tym, by przestrzeń jak najlepiej wykorzystać. Wnęka pod schodami prawdopodobnie stanie się jaskinią, gdzie kapiące kropelki wody będą pokazywały, jak powstają stalaktyty. Jedna z nowych sal będzie salą wykładową i będzie mieściła około 70 osób. W drugiej organizowane będą wystawy.

Wszystko jednak będzie mobilne, żeby w dowolnej chwili można było meble dowolnie przestawić. Dzięki temu sale będą pełniły różne funkcje w zależności od aktualnych potrzeb – zapowiada Agnieszka Chećko.

Warto uzbroić się w cierpliwość, bo efekty będą tego warte. Państwowy Instytut Geologiczny zaproponował pomoc w organizacji dwóch wystaw. Pierwsza prezentowana jest pod tytułem “Czas mamuta”. To wystawa paleontologiczna, która dotyczy zlodowacenia. Uzupełnią ją okazy mamucich kości, które niedawno zdobyła GEOsfera. Druga propozycja dotyczy wystawy amonitów.

To bardzo ciekawe okazy. Obie te wystawy zapowiadają się bardzo interesująco – zapowiada Agnieszka Chećko.

Mimo prac prowadzonych w GEOsferze ośrodek jest dostępny dla zwiedzających. Regularnie odbywają się tam także spotkania i warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Tekst: GD

Zobacz także: