Prace związane z budową estakady w Byczynie postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. Otwarcie ruchu samochodowego na nowym śladzie DK79 planowane jest na początek przyszłego roku.

W Byczynie na krajówce wciąż prowadzone są roboty drogowe. Trwają też prace budowlane na wiadukcie nad ulicą Gwardzistów. To właśnie tutaj od samego początku skupiała się większość robót. Prace nad pięcioprzęsłowym wiaduktem drogowym o długości około 150 m szybko postępują.

– Rozpoczęto też prace związane z budową ekranów akustycznych. Kontynuowane jest wykonanie kanału teletechnicznego – mówi Katarzyna Florek, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Zakończono już przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz budowę wodociągu. Wykonawcy czekają na odbiór swoich zadań. Końcem września wznowione zostaną prace w zakresie budowy kanalizacji deszczowej. Przystanki autobusowe przeniesione zostaną bliżej rynku.

Prace nad estakadą ruszyły w trzecim kwartale 2021 r. Pieniądze na realizację tego drogowego przedsięwzięcia pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa i z budżetu gminy.

Dzięki nowej drodze Byczyna zupełnie się zmieni, a budowa estakady ułatwi życie kierowcom i mieszkańcom dzielnicy, uznawanej dotąd za najgłośniejsze miejsce w mieście. Aktualnie Byczyna podzielona jest na dwie części przez drogę krajową. Mieszkańcy narzekają nie tylko na hałas, ale i na problem z przedostaniem się na drugą stronę dzielnicy. Trudności te powoduje natężony ruch tranzytowy na DK79, leżącej na styku województwa śląskiego i małopolskiego. Budowa nowego śladu drogi krajowej oraz estakady jest niezbędna, by usprawnić ruch w tym rejonie i odciążyć nieco układ komunikacyjny miasta. Dzięki inwestycji kierowcy jedynie przejeżdżający przez Jaworzno opuszczą centrum Byczyny, a ruch oraz hałas znacznie się zmniejszą.

Natalia Czeleń

| fot. Natalia Czeleń