W sali obrad Urzędu Miejskiego prezydent Jaworzna, Paweł Silbert, podpisał w poniedziałek, 16 stycznia, umowy dotacyjne z rodzinnymi ogrodami działkowymi z terenu naszego miasta. Osiem stowarzyszeń otrzymało z gminnej kasy po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Większość dotacji opiewa na kwotę 70 tys. zł. Dzięki wsparciu miasta, w każdym z ogrodów przeprowadzone zostaną inwestycje. Chodzi na przykład o remont alejek, modernizację sieci wodociągowej czy energetycznej, naprawę ogrodzenia i inne tego typu przedsięwzięcia.

– Zaświtała nam w głowie idea, że warto byłoby państwa wesprzeć, nie tylko słowem, ale też środkami finansowymi. Ogrody działkowe są w mieście ważne. Cenimy państwa wysiłek, pracę – podkreślił prezydent Paweł Silbert.

W celu przekazania wsparcia jaworznickim ROD, magistrat już w ubiegłym roku przedłożył Radzie Miejskiej projekt uchwały, dotyczący dofinansowania. Miasto przeznaczyło na nie ponad 500 tys. złotych. Najwyższa kwota, o którą mogły wnioskować poszczególne stowarzyszenia, to właśnie 70 tys. złotych. Wsparcie takiej wysokości otrzyma siedem ROD-ów, jeden wnioskował natomiast o 30 tys. złotych. Gminne dofinansowanie pokryje 70 proc. wartości wskazanych we wnioskach inwestycji. Pozostałe 30 proc. leży w gestii poszczególnych ogrodów.

Na co przeznaczą pieniądze jaworznickie ROD-y? Stowarzyszenie ROD „Energetyk III” z Osiedla Stałego planuje wykonać zewnętrzną instalację wodociągową. Stowarzyszenie Ogrodowe Działkowców „Warpie” zmodernizuje aleje na swoim terenie. Znajdujący się na Łubowcu, Rodzinny Ogród „Jaśmin” też odnowi aleje ogrodowe, a także wymieni kominek i wykonana instalację centralnego ogrzewania. Stowarzyszenie Ogrodowe „Jawor” z Niedzielisk planuje montaż oświetlenia alejek. Podobne plany ma Stowarzyszenie Ogrodowe „Tlenka” ze Szczakowej, które dodatkowo chce zainstalować monitoring. Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Tysiąclecia Państwa Polskiego na Osiedlu Stałym zamierzają zmodernizować sieć energii elektrycznej i wymienić liczniki energii elektrycznej. Z kolei Stowarzyszenie Ogrodowe Działkowców im. dr. Karola Roupperta na Starej Hucie skupi się na remoncie domu działkowca, wymianie instalacji elektrycznej i fragmentów ogrodzenia. Powyższe ROD-y otrzymają po 70 tys. złotych. Natomiast 30 tys. złotych gmina przekaże Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Górnik” ze Szczakowej. Tamtejsi działkowcy planują wymianę okien i drzwi oraz docieplenie domu działkowca.

O przyznaniu finansowego wsparcia decydowała, specjalnie wybrana przez prezydenta Jaworzna, komisja. Wnioski były przez nią rozpatrywane pod względem dostępności środków w budżecie miasta, przygotowania dokumentacji umożliwiającej realizację zadania w danym roku budżetowym, możliwości realizacji inwestycji w trakcie wspomnianego roku budżetowego i rodzaju planowanego przedsięwzięcia.– Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich stowarzyszeń za to gminne wsp

arcie. Bez tych pieniędzy na pewno trudno byłoby realizować jakiekolwiek inwestycje w naszych ogrodach – zaznaczył Krzysztof Sokół ze Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców „Warpie”, który był koordynatorem ze strony wszystkich ROD-ów. – Całość procesu przyznawania dotacji była z nami ściśle konsultowana, co zapewniło bardzo łatwą i szybką ścieżkę przekazania nam pieniędzy – dodał.

W Jaworznie swoje działki posiada 3100 działkowiczów. Jaworznickie ogrody działkowe zajmują w sumie 80 ha.

AZ-H

Podpisanie umów odbyło się w sali obrad Urzędu Miejskiego | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zobacz także: