Jaworznianie lubią swoje miasto, są z niego dumni i pochwalają kierunki, w jakich się rozwija.

Tak wynika z najnowszych badań opinii społecznej przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miejskiego. Badania prowadzone były w listopadzie. Odpowiedzi mieszkańców na ankietowe pytania wystawiają naszemu miastu najwyższą notę.

Badania prowadzone są cyklicznie od 2004 roku, a ich wyniki służą lepszemu rozpoznaniu potrzeb mieszkańców. Tegoroczne zostały przeprowadzone przez konsorcjum firm Biostat Piszczek Sp. j. oraz Biostat Sp. z o.o – wyjaśnia Katarzyna Florek z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Aż 96 procent jaworznian pozytywnie ocenia kierunki rozwoju miasta, w tym 50 proc. odbiera je jako zdecydowanie dobre, a 46 proc. jako raczej dobre. Z obecnym kierunkiem rozwoju miasta identyfikuje się 96 proc. jaworznian. To o 6 punktów procentowych więcej niż podczas poprzedniego badania opinii społecznej przeprowadzonego w 2016 r.

Dumę ze swojego miasta zadeklarowało 95 proc. ankietowanych mieszkańców Jaworzna, a sympatię 97 procent!

Jaworznianie wysoko oceniają też miejskie inwestycje. Za najważniejsze dla miasta ankietowani uznali zakup nowych autobusów, budowę boisk ze sztuczną nawierzchnią i budowę velostrady. Wysokie noty otrzymały też realizacje inwestycji Miasto 7 Rynków, Obwodnica Północna i szlaki rowerowe.

Co cieszy, coraz więcej jaworznian chwali Jaworzno i jego walory, a także poleca jego liczne atrakcje osobom spoza naszego miasta – podkreśla Katarzyna Florek.

Jaworznianie najchętniej chwalą się przed przyjezdnymi Ośrodkiem Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera. Dumni są też z parków i terenów zielonych oraz wciąż rozwijanej infrastruktury rowerowej.
Wysokie noty otrzymały też: ilość zieleni, oferta sportowo-rekreacyjna, dostępność obiektów sportowych, a także czystość miasta i mieszkalnictwo.

Za ledwie dostateczną, lecz poprawiającą się, uznano możliwość znalezienia pracy. Najsłabiej mieszkańcy ocenili poziom opieki medycznej – czytamy w raporcie.

Jaworznianie cenią sobie realizowane w mieście programy społeczne. Najwięcej pozytywnych not zebrał program “Jaworzno wspiera rodziny”. Wysoko cenione są też “Jaworzno przyjazne seniorom” i “Strefa lepszej pracy”.

Z badań ankietowych wynika, że jaworznianie coraz bezpieczniej czują się w swoim mieście. W tegorocznym badaniu 85 proc. jaworznian oceniało miasto jako bezpieczne, a w 2016 r. 78 proc. wystawiło miastu taką notę. Jaworzno ma wiele magicznych miejsc, mieszkańcy uwielbiają swój Rynek

Mieszkańcy wysoko oceniają organizowane w mieście imprezy i wydarzenia.

Niesłabnącą popularnością cieszą się wielkie wyścigi kolarskie jak na przykład Tour de Pologne czy Wyścig Solidarności, Międzynarodowy Bieg Uliczny “Jaworznicka Piętnastka” czy też jarmarki bożonarodzeniowe i wielkanocne – wylicza Katarzyna Florek.

Bardzo wysoką ocenę otrzymały również przedsięwzięcia realizowane przez Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, które w bieżącym roku wprowadziło
rewolucyjną taryfę w postaci rocznego biletu za 180 zł obejmującego przejazdy wszystkimi liniami jaworznickiego przewoźnika.

Choć jaworznianie są generalnie zadowoleni ze swojego miasta, to wskazali też inwestycje, które w najbliższych latach powinny zostać zrealizowane. Wśród najważniejszych są m.in. Drogowa Trasa Średnicowa,
budowa estakady w Byczynie.

Tekst: GD

Zobacz także: