Drodzy uczestnicy konkursu, szanowni wychowawcy i nauczyciele, rodzice i opiekunowie!

W ostatnich dniach dobowa liczba zakażeń koronawirusem dynamicznie rośnie. Od 10 października Jaworzno znajduje się w strefie żółtej, która ustala zasady organizacji widowni na poziomie 25% wypełnienia sali.

Nowe obostrzenia spowodowały, że nie możemy zaprosić Was do występów na scenie naszego domu kultury, gdyż niemożliwe byłoby pomieszczenie tych, którzy po pierwszej selekcji przeszliby do kolejnego etapu. Włożyliście trud w przygotowanie i nagranie Waszych występów, dlatego nie możemy pozostać obojętni. Chcemy przejść do drugiego etapu konkursu nie dokonując pierwszej oceny i włączając wszystkich, którzy nadesłali swoje nagrania na konkurs w ustalonym terminie. Drugi etap będzie polegał na zaproszeniu Jury do prac komisji 16 października i wyłonienia laureatów konkursu na podstawie nadesłanych do nas nagrań.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie i FB Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. Z prac komisji konkursowej oraz zdobywców 1 miejsc zostanie przygotowany materiał, który zostanie udostępniony w sieci. Oczywiście dla laureatów konkursu organizator przygotował nagrody, które zostaną wręczone na podstawie odrębnego regulaminu.

Z poważaniem
Agata Stelmachów
Kierownik Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego

Zobacz także: