We wtorek, 27 grudnia, rozpoczął się kolejny ważny etap przebudowy DK79 w Byczynie. Tego samego dnia zmieniono też organizację ruchu na remontowanym odcinku krajówki w rejonie ulicy Cegielnianej. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.

W Byczynie na początek drogowcy pracować będą na odcinku krajówki od strony Jaworzna. Prace prowadzone będą powyżej i poniżej krzyżówki ulic Krakowskiej z Hallera. W konsekwencji zajęty przez drogowców zostanie jeden pas ruchu wraz z chodnikiem i poboczem. Kierowcy będą jeździć wahadłowo, a ruchem kierować będzie w tym miejscu sygnalizacja świetlna. Chodzi o odcinek drogi o długości około 250 metrów. – Ze względów technologicznych nie jest możliwy podział przedmiotowego odcinka na większą liczbę etapów. Utrudnienia w ruchu na tym odcinku potrwają do połowy lutego 2023 roku, po czym drogowcy zajmą na około dwa miesiące drugą stronę pasa drogowego w tym rejonie – tłumaczy Andrzej Kramarz z Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Zgodnie z harmonogramem prac jeszcze w styczniu rozpoczną się roboty związane z połączeniem odcinków DK79 we wschodniej części inwestycji, czyli powyżej skrzyżowania krajówki z ulicą Nauczycielską.

– Po wykonaniu przebudowy infrastruktury drogowej ruch zostanie poprowadzony bezkolizyjnie nowym śladem DK79 poprzez wybudowaną już estakadę. Wówczas rozpoczną się prace związane z przebudową starodroża – zapowiada Katarzyna Florek z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Tutaj na rondo przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic Krakowskiej, Abstorskich i Gwardzistów.

Dodatkowe informacje na temat prac drogowych w Byczynie uzyskać można w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie (tel. 32 61 81 711) oraz w firmie PW BANIMEX Sp. z o.o. (tel. 734 172 924).

W rejonie ulicy Cegielnianej we wtorek całkowicie zamknięty został odcinek jezdni w stronę Centrum miasta na wysokości Urzędu Skarbowego. Ruch samochodowy poprowadzony został teraz w dwóch kierunkach pasem, prowadzącym w stronę Osiedla Stałego. Zakończenie remontu zaplanowano na 30 czerwca 2023 roku.

Tutaj, w ramach modernizacji, przebudowany zostanie około 240 metrowy odcinek jezdni (w obu kierunkach) wraz z odwodnieniem. Przebudowane zostaną również zjazdy publiczne i indywidualne, ciągi piesze, pieszo-rowerowe i pasy zieleni. Zabezpieczona zostanie sieć gazowa, elektroenergetyczna, wodociągowa oraz teletechniczna.

Do tej pory przebudowana już została infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna, w tym magistrala wodociągowa i sieć wodociągowa rozdzielcza oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

Nowy wygląd zyskają cztery zatoki autobusowe w śladzie ulicy Grunwaldzkiej. Wymieniona zostanie na nich nawierzchnia z kostki kamiennej na nawierzchnię betonową.

Grażyna Dębała

Przed nami kolejny etap prac na DK 79 w Byczynie | fot. Andrzej Pokuta