Studenci Jaworznickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przygotowują się do obchodów 10-lecia działalności uczelni.

W maju 2007 roku JUTW został zarejestrowany w katowickim Sądzie Rejestrowym i od tego czasu oficjalnie rozpoczął swoją działalność.

To był bardzo dobry czas i minął niezwykle szybko. Właściwie każdy rok był inny i stawiał przed nami inne wyzwania, bo zmieniali się ludzie, którzy tworzą uczelnię – wspomina Krystyna Łaźnia, szefowa Jaworznickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Początki nie były łatwe, bo pogodzić trzeba było różne wizje uczelni dla aktywnych seniorów. Część studentów chciała, by uniwersytet dawał im po prostu możliwość spotykania się z osobami w podobnym wieku, inni chcieli zdobywać wiedzę, a jeszcze inni rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty artystyczne. Z tych wszystkich pomysłów trzeba było wybrać najlepsze i takie, które będą możliwe do realizacji.

Czas od rejestracji do inauguracji roku akademickiego wypełniony był pracą. Trzeba było znaleźć wykładowców i sale, które miały pomieścić dwustu zapisanych już studentów. Działacze zdobywali też sprzęt niezbędny do prowadzenia dokumentacji związanej z uczelnią. Konieczne było też dopełnienie formalności urzędowych, jak zdobycie numerów NIP i REGON. Dzięki zaangażowaniu i zapałowi oraz przychylności władz miasta ze wszystkim udało się zdążyć na czas i 2 października 2008 roku odbyła się oficjalna i uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego.

Dziś Jaworznicki Uniwersytet Trzeciego Wieku oferuje wykłady m.in. z socjologii, psychologii, rehabilitacji, turystyki, religioznawstwa czy historii. Studenci korzystają też z lekcji języków obcych, warsztatów komputerowych, aerobiku czy tańca. Chętni mogą działać też w klubie filmowym, teatralnym i książki. Studenci organizują też liczne spotkania i wycieczki.

Takie spotkania to okazja, żeby wyjść z domu, spędzić miło i wesoło czas w gronie osób w podobnym wieku – podkreśla Jadwiga Bywalec, studentka JUTW.

Integracja środowiska jaworznickich seniorów to jedno z ważniejszych zadań uczelni.

Naszym celem jest rozwijanie sprawności intelektualnej, fizycznej i kulturalnej studentów JUTW, a także budowanie więzi międzyludzkich i integrowanie środowiska ludzi starszych – podkreśla Barbara Kołodziejczyk, wiceprezes JUTW.

Tekst: Grażyna Dębała

Konkurs na nowe logo JUTW!

Z okazji dziesięciolecia działalności Jaworznickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczelnia ogłosiła konkurs na nowe logo. Do udziału zaprasza młodzież i dorosłych. Znak powinien zawierać prostą grafikę, która będzie się kojarzyła z JUTW. Prace należy dostarczyć do siedziby uczelni (ul. Grunwaldzka 35) do 30 kwietnia. Można je składać we wtorki i czwartki w godzinach od 9 do 12. Jurorzy, którzy będą oceniać logotypy, to członkowie zarządu JUTW oraz studenci. Wyniki konkursu poznamy 30 maja. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową. Pozostali mogą liczyć na dyplomy. Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Jaworznickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (jaworznickiutw.pl)

Zobacz także: