Na platformie YouTube dostępny jest ostatni z cyklu wykładów online, realizowanych w tym roku przez Poradnię Psychologiczną dla Dzieci i Młodzieży „Azymut”.

Webinary to fachowe, pedagogiczne wsparcie dla wszystkich mieszkańców, głównie rodziców i nauczycieli. Ich głównym celem było przybliżenie problemów, z którymi borykają się współcześnie młodzi ludzie. Film dostępny jest pod linkiem: https://youtu.be/Fo05HnvhjRo.

Webinar dotyczący uzależnienia młodzieży przeprowadziła Michalina Macek, terapeuta środowiskowy i kierownik poradni „Azymut”.

– Na webinarze zostały szczegółowo omówione zagadnienia związane z pojęciem uzależnienia i z rozróżnieniem na uzależnienia tradycyjne, czyli te klasyczne od środków psychoaktywnych, uzależnienia od czynności oraz nowe uzależnienia. Wyróżniamy wśród nich te nawykowe i popędowe oraz uzależnienia od gier komputerowych, internetu i telefonu, które w obecnych czasach najbardziej dotykają nasze dzieci – mówi Michalina Macek.

Z wykładu online dowiedzieć się można także, jakie są wzorce używania alkoholu, determinanty zaburzenia używania alkoholu i dlaczego młodzi ludzie sięgają po alkohol. Specjalistka prezentuje także statystyki picia przez młode osoby. Ten wykład to także dawka wiedzy na temat tego, czym są środki psychoaktywne, jaki jest ich podział i klasyfikacja. Ekspertka opowiada także, jak objawiają się współczesne uzależnienia dzieci, takie jak internetoholizm, fonoholizm, tanoreksja, bigoreksja, zakupoholizm, jedzenioholizm. Wskazuje również, jakie są skutki, rozpoznanie i metody leczenia nowych form uzależnienia.

Specjaliści z poradni „Azymut” zachęcają do odsłuchania webinaru. Spora dawka wiedzy z pewnością pozwoli wychwycić problemy odpowiednio wcześnie. Warto pamiętać też, by nie bać się prosić o pomoc specjalistów. Znaleźć ich można w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „AZYMUT”, przy ul. Plac Górników 5A w  Jaworznie. Kontaktowac się można również telefonicznie, pod numerem 32 617 76 77.

Darmowe webinary odbywały się w tym roku cyklicznie na platformie clickmeeting. Szkolenia dla mieszkańców miasta prowadziła Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży „Azymut”, działająca w strukturach jaworznickiego Zespołu Lecznictwa Otwartego. Projekt udało się zrealizować przy współpracy z Urzędem Miejskim oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.

Natalia Czeleń

Wykład na temat uzależnień wśród młodych ludzi poprowadziła Michalina Macek, terapeuta środowiskowy i kierownik poradni „Azymut” | fot. Natalia Czeleń