Do końca maja jaworznianie mogą zgłaszać swoje pomysły w ramach tegorocznej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zadecydują o przeznaczeniu części budżetu gminy już po raz dziewiąty. – Aby zgłosić zadanie, należy wypełnić wniosek. Następnie wydrukowany i podpisany formularz wraz z listą poparcia należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Jaworznie pocztą, osobiście lub za pośrednictwem maila w formie zeskanowanych dokumentów. W przypadku zadań inwestycyjnych lub infrastrukturalnych, należy pamiętać, że zadania te mogą być lokowane wyłącznie na terenach gminnych. Jeśli teren ma zarządcę, to do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zapewnieniu nieograniczonego dostępu do terenu – przypomina Katarzyna Florek z Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Warto przypomnieć, że w konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Jaworzna, ale jedna osoba może zgłosić tylko jedno zadanie.

Poprzednie edycje Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego mocno zmieniły Jaworzno. W naszym mieście przybyło boisk, placów zabaw i siłowni pod chmurką. Pieniądze z JBO zostały również przeznaczone na budowę parkingów czy chodników oraz organizację cyklu pikników i warsztatów naukowych dla najmłodszych jaworznian. Do sztandarowych realizacji w ramach JBO należy tężnia solankowa, która działa w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznym oraz pumptrack, który wybudowano w sąsiedztwie Hali Widowiskowo-Sportowej w centrum miasta.

Wnioski, które do końca miesiąca wpłyną do jaworznickiego magistratu, weryfikować będą urzędnicy. Pracownicy magistratu przyjrzą im się pod kątem zgodności z regulaminowymi założeniami. W ramach dziewiątej edycji JBO jaworznianie wybierać będą projekty do realizacji w wakacje, od 26 lipca do 16 sierpnia. Zwycięskie projekty, które zostaną zrealizowane, poznamy na przełomie września i października.

W tegorocznej edycji JBO do wydania będzie 3,2 mln zł, z czego 1,8 mln zł przeznaczone będzie na realizację dużych zadań, a 1,4 mln zł na inwestycje do 200 tys. zł. 400 tys. zł z tej puli wydane zostanie na zadania związane z modernizacją, doposażeniem i utrzymaniem istniejących obiektów JBO.

Grażyna Dębała

Tężnia solankowa w GEOsferze | fot. Grażyna Dębała