Uczniowie jedynej w województwie śląskim klasy o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informacyjne (zwanej też CYBER.MIL), która została otwarta w III Liceum Ogólnokształcącym w Jaworznie, złożyli ślubowanie w obecności uczniów, grona pedagogicznego i zaproszonych w szkolne mury gości.

Klasa CYBER.MIL jest odpowiedzią na potrzeby przyszłości. Byli do niej rekrutowani uczniowie najlepsi z najlepszych. Wymagany próg punktowy został bowiem ustalony na poziomie minimum 150 punktów – podkreśla Marta Figura, dyrektor jaworznickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie.

W Polsce otwarto tylko 16 takich klas, po jednej w każdym województwie, a zgodę na ich funkcjonowanie wydało Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach programu CYBER.MIL, który jest elementem szerszego przedsięwzięcia – programu CYBER.MIL.pl. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni. Program CYBER.MIL.pl ma zapewnić kompleksowe wsparcie dla procesu formowania wojsk obrony cyberprzestrzeni i zintegrować środowisko cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej.

Jednym z elementów przedsięwzięcia jest edukacja młodzieży, czyli osób, które w przyszłości mogą zasilić szeregi instytucji, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo cyfrowe naszego kraju. Stąd projekt CYBER.MIL z klasą.

Uczniowie z klas CYBER.MIL mają rozszerzone takie przedmioty, jak matematyka i informatyka. Będą się też uczyć podstaw i historii kryptografii, algorytmiki, cyberbezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji. Wezmą udział w zajęciach w formie e-learningu i odwiedzą rozmaite instytucje naukowe, jednostki podległe Ministerstwu Obrony Narodowej i firmy, działające w branży, związanej cyberbezpieczeństwem. Z założenia, klasy CYBER.MIL są nieliczne. Może się w nich uczyć maksymalnie 15 uczniów. Ślubowanie klasy o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informacyjne w III LO złożyło 11 uczniów. – Zdecydowałam się na naukę w tej klasie, ponieważ najbardziej odpowiadały mi rozszerzone przedmioty. Wiedziałam też, że będziemy mieli bardzo dobry sprzęt do nauki informatyki – przyznaje Małgorzata, uczennica klasy CYBER.MIL. – Zaciekawiły mnie w szczególności zajęcia z wykładowcą Wojskowej Akademii Technicznej. Choć na razie przerabiamy podstawy programowania, to i tak poziom jest o wiele wyższy niż w szkole podstawowej, co mnie szczególnie cieszy. Możemy w ten sposób liczyć na lepszy start jako programiści. Mam nadzieję, że wybór profilu pozwoli mi jak najlepiej zdać maturę i dostać się na studia informatyczne – dodaje.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Ślubowanie uczniów klasy CYBER.MIL | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska