19 grudnia jaworzniccy radni spotkali się podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej. Przyjęty został budżet miasta na rok 2019.

Przyszłoroczny plan finansowy jest ambitny i duża część środków znów przeznaczona zostanie na rozwój miasta. Środowa sesja rozpoczęła się od minuty ciszy, którą uczczono ofiary stanu wojennego. Nie zabrakło też świątecznych życzeń.

Sesję zdominowała dyskusja o finansach. Radni podjęli dwie bardzo ważne uchwały dotyczące miejskiej kasy. Chodzi o uchwałę budżetową oraz Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Jaworzna na lata 2019-2029.

Mamy budżet nadwyżkowy. To oznacza, że dochody są wyższe niż wydatki. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów długoterminowych – wyjaśniała Dorota Kuczera, skarbnik miasta.

Po stronie dochodów wpisano kwotę przekraczającą nieco 542 mln zł, zaś planowane wydatki budżetowe Jaworzna na nadchodzący rok ustalono na poziomie ponad 524 mln zł. Co ważne, wydatki majątkowe, czyli takie, które związane są z budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury miejskiej wyniosą blisko 82 mln zł. To oznacza dalszy rozwój Jaworzna.

Warto podkreślić, że wydatki inwestycyjne stanową 16 procent budżetu miasta. To naprawdę sporo. W innych miastach, gdy ta wielkość sięga 10 proc., uznaje się to za sukces. Można się cieszyć z budżetu, który pozwala na wygospodarowanie takich kwot na inwestycje – mówiła Monika Bryl, wiceprezydent miasta.

Radni podkreślali, że przyszłoroczny plan finansowy jest ambitny.

Cieszę się z kolejnych inwestycji – podkreślał radny Sebastian Pycia.

Jak co roku ważnym punktem po stronie wydatków z budżetu są pieniądze na oświatę. Łącznie w roku 2019 wydatki na oświatę pochłoną 161 mln zł. Aż 108 mln zł przeznaczone zostanie na pomoc społeczną, a 60 mln zł na transport publiczny. Sporo, bo aż 40 mln zł, przeznaczone zostanie na kulturę i kulturę fizyczną. Na bezpieczeństwo publiczne przeznaczone zostanie 10 mln zł, a na ochronę zdrowia 6 mln zł.

Budżet zakłada realizację punktów umowy wyborczej, z którą o fotel prezydenta starał się Paweł Silbert. Zgodnie z obietnicą miasto zadba o szkoły. W placówkach planowane są remonty, modernizacje i termomodernizacje. Realizowane będą też programy, które przygotują uczniów do rozpoczęcia pracy zawodowej. Wprowadzone zostaną nowoczesne metody nauczania języka obcego. Prawie 4 mln zł przeznaczone zostanie na wspieranie praktycznej nauki zawodu.

Sporo pieniędzy z miejskiej kasy przeznaczonych zostanie na walkę o czyste środowisko. Miasto stawia na zwiększenie atrakcyjności transportu miejskiego i promocję poruszania się po Jaworznie na rowerach.

Nowy budżet zakłada realizację ważnych inwestycji. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 24 kosztować będzie 10 mln zł, z czego gmina przeznacza na to zadanie 8 mln zł. Nowoczesna i ekologiczna komunikacja też wymaga finansowania. Zakup elektrycznego taboru autobusowego to koszt 49 mln zł, z czego 18 mln zł to środki własne gminy, a 31 mln zł pochodzić będzie z dotacji. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

W najbliższym czasie realizowane będzie też zadanie, które zakłada rekultywację i rozbudowę infrastruktury turystycznej Sosiny. Łączne nakłady na to zadanie to 34 mln zł. Gmina na tę inwestycję wyłoży 13 mln zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa też jest obiecująca.

Na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w latach 2019-2020 zabezpieczono wkład własny gminy w wysokości 64 mln zł. Z zawartych umów wynika, że miasto pozyska na te zadania dodatkowo 69 mln zł, co łącznie pozwoli zrealizować przy współfinansowaniu środków unijnych inwestycje na kwotę 133 mln zł – kalkuluje Dorota Kuczera.

Trzeba pamiętać, że budżet miasta podlega regulacjom ustawowym i wiele punktów jest tam obligatoryjnych. Żałuję, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wykupić udziały w spółce ciepłowniczej i w walce ze smogiem zamiast dofinansowywać wymianę jednego pieca na inny piec, nie możemy przyłączyć wszystkich gospodarstw domowych do miejskiej sieci ciepłowniczej. To pozwoliłoby nie zmniejszyć, a całkowicie wyeliminować problem smogu. To byłby budżet marzeń. Ten, który mamy, jest po prostu dobry – ocenia Paweł Silbert.

Radni podjęli też uchwały dotyczące likwidacji pomnika poświęconego Władysławowi Palce, żołnierzowi Armii Ludowej oraz usunięcia pomnika ku czci Janka Martyniaka, żołnierza Gwardii Ludowej. Podjęto też uchwałę w sprawie montażu nowej tablicy memoratywnej na pomniku w Byczynie, który mieści się przy skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Gwardzistów. Napis na nowej tablicy ma brzmieć: “Mieszkańcom Byczyny poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej”. Te trzy uchwały są konsekwencją wymagań, jakie wprowadziła tzw. ustawa dekomunizacyjna, która nakazuje samorządom usunięcie z przestrzeni publicznej nazw i obiektów propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny.

Na mocy innej, podjętej w środę uchwały, Jaworzno zyskało nowe miasto partnerskie. Chodzi o brytyjskie 53-tysięczne miasto Hareford, położone w hrabstwie Herefordshire, w pobliżu granicy z Walią. Na stałe mieszka tam ok. 3 tys. Polaków.

Hereford to bardzo ciekawe miasto, które słynie ze znakomitej wiktoriańskiej architektury, parków, przestrzeni publicznych i tradycji. Na ulicach jest mnóstwo ludzi dzięki oddaniu wielu przestrzeni pieszym oraz tworzeniu ciekawych zielonych miejsc w mieście. Hereford ma dużą polską społeczność, wśród której są też jaworznianie – mówił prezydent.

Przypomnijmy. Od 2000 r. miastem partnerskim Jaworzna jest czeska Karvina, a od 2004 węgierskie miasto Szigethalom, a od 2013 do grona miast partnerskich należy leżące w Chinach Yiwu. Podczas sesji mowa była również o sytuacji Szkoły Podstawowej nr 20 w Byczynie. Z uwagi na szkody górnicze uczniowie uczą się w klubie Niko i w budynku przy Sportowej w centrum miasta. Transport zapewnia miasto, a płaci za niego Tauron . Gotowa jest już ekspertyza oceniająca stan budynku przy Nauczycielskiej, ale miasto zleci prawdopodobnie wykonanie jeszcze jednej.

Ekspertyza została przygotowana, ale nie jesteśmy do niej przekonani. Sytuacja w budynku zmienia się dość dynamicznie, a tymczasem ekspertyza jest optymistyczna i zakłada, że powrót do budynku jest możliwy. Prawdopodobnie zlecimy przygotowanie kolejnej ekspertyzy – zapowiada Paweł Silbert.

Podczas sesji Kinga Jędrzejek, komendantka Hufca ZHP Jaworzno, przekazała władzom miasta Betlejemskie Światło Pokoju.

Zapraszam wszystkich mieszkańców na wspólne kolędowanie już w sobotę, 23 grudnia o godzinie 17. Wtedy harcerze przekażą Betlejemskie Światło Pokoju wszystkim jaworznianom – zapowiedziała Kinga Jędrzejek.

Tekst: Grażyna Dębała

Zobacz także: