W dniu 30 września 2021 roku zawodnicy koszykówki MCKiS Jaworzno brali udział w wykładzie edukacji prawnej “Aspekty prawne w sporcie. Mediacja jako alternatywa do rozwiązywania sporów w zatrudnieniu”. Wykład został sfinansowany z dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości, którą otrzymało Miasto Jaworzno. Prowadzącą zajęcia była p. Paula Majcher – Guzik, która koordynowała projekt w naszym mieście.
Podczas wykładu zawodnicy zostali zapoznani z elementami kontraktu sportowego, odpowiedzialnością dyscyplinarną za czyny popełnione podczas meczu oraz z alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów. Pozyskana wiedza z pewnością przysłuży się młodym zawodnikom i z pewnością będzie przez nich wykorzystywana w przyszłości w różnych dziedzinach ich “koszykarskiego życia”.

Wyykład- zdjęcie