Nowa atrakcja turystyczna w naszym mieście? Tak! Już wkrótce będziemy mieli “Arboretum”.

Minął rok od podpisania listu intencyjnego między dyrektorem Śląskiego Ogrodu Botanicznego dr. Pawłem Kojsem a Tadeuszem Kaczmarkiem, zastępcą prezydenta Jaworzna w sprawie podjęcia działań mających na celu utworzenie “Arboretum” Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Ogród ten obejmuje Park Gródek, Remizę Leśną “Bucze”, zrekultywowany teren byłego wysypiska śmieci i skarpy dawnego wyrobiska Zakładów Dolomitowych, z wyłączeniem Centrum Nurkowania – powierzchnię prawie 73 hektarów.

Obszar ten jest niezwykle ważny i atrakcyjny pod względem bioróżnorodności oraz rzeźby terenu. Na jego powierzchni znajduje się las grądowy, kilka siedlisk od muraw kserotermicznych przez śliskołąkowe. “Arboretum” będzie miało za zadanie ochraniać i wspierać zachowania różnorodności biologicznych roślin, prowadzić badania naukowe we współpracy z Uniwersytetem Śląskim oraz gromadzić kolekcję roślin. Dlatego tak ważne jest, aby o to miejsce dbać, a jednocześnie udostępnić mieszkańcom.

Park Gródek staje się jaworznicką perełką do spędzania wolnego czasu i rekreacji. Kolejne inwestycje wzbogacają to urokliwe miejsce. Mamy szansę również na to, by park wszedł w dużą rodzinę ogrodów botanicznych, co zwiększy jego atrakcyjność, ale przede wszystkim status przyrodniczy – mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Ochrona będzie polegała na utrzymaniu tego terenu, porządkowaniu, zapobieganiu zaśmiecaniu, tworzeniu miejsc widokowych, wyłączeniu ruchu samochodowego. Prace nad tworzeniem ogrodu trwają już od zeszłego roku.

Wywieźliśmy stamtąd ponad 30 ton śmieci. Sukcesywnie porządkujemy te miejsca, staramy się wchodzić w głąb terenu – mówi Marcin Tosza z Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska UM.

Porządkowana jest też ziemia, obszar dzielony na strefy łąkowe, gdzie będzie można się położyć, odpocząć i na te będące pod ochroną. Na terenie ogrodu znajdują się też murawy kserotermiczne, które są chronione i pielęgnowane przez owieczki z Betlejem. W tej chwili trwają tam prace nad przystosowaniem ogrodu dla zwiedzających.

Chcemy tam zbudować wieżę widokową przy łąkach na szczycie. Będziemy chcieli wykonać ścieżki, dodatkowe schody, bramki wjazdowe, wejściowe, wydzielony ruch pieszy, a nawet dodatkowe altanki na wodzie – wyjaśnia Marcin Tosza.

Założeniem jest, aby to miejsce było takie, jak je ukształtowała natura, a prace wokół ogrodu będą polegały na dbaniu o to, co już zostało stworzone. Obecnie trwają uzgodnienia pomiędzy prezydentem a dyrektorem Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Przygotowywany jest też projekt uchwały pozwalający na przekazanie ogrodu pod zarząd ŚOB.

Tekst: ES